Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva Zmluva o pedagogickej praxi s DPH 14.01.2019 Univerzita Mateja Bela
Zmluva Dohoda o poskytnutí príspevku s DPH 18.12.2018 ÚPSVaR
Zmluva Darovacia zmluva s DPH 15.12.2018 Mirutomi
Zmluva Darovacia zmluva s DPH 15.12.2018 Mirutomi
Zmluva Darovacia zmluva s DPH 05.12.2018 Mirutomi
Zmluva 199/2018 Zmluva o poskytovaní služieb s DPH 13.11.2018 Ives, organizácia pre inform. verejnej správy
Zmluva Dodatok k zmuve o poskytovaní verejných služieb s DPH 12.11.2018 Slovak Telekom
Zmluva Darovacia zmluva s DPH 08.11.2018 Mirutomi spol. s. r. o.
Zmluva Zmluva o spracovaní osobných údajov s DPH 08.11.2018 AsC Applied Software Consultants
Zmluva 5003081 Zmluva o nájme a poskytovaní služieb s DPH 06.11.2018 Konica Minolta
Zmluva 4000602 Servisná a materiálová zmluva s DPH 06.11.2018 Konica Minolta
Zmluva Zmluva o obstaraní zájazdu s DPH 25.10.2018 A. T. teaam, s. r. o.
Zmluva Dohoda č. 18/21/054/88 s DPH 23.10.2018 ÚPSVaR
Zmluva Darovacia zmluva s DPH 05.10.2018 Mirutomi spol. s. r. o.
Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 03.10.2018 Strom života
Zmluva Zmluva o prevode správy majetku obce s DPH 05.09.2018 Obec Novoť
Zmluva dodatok k zmluve č. 2/2018 o prenájme nebytových priestorov s DPH 03.09.2018 SZUŠ Námestovo
Faktúra od 387 - 434/2018 Faktúry za september 2018 s DPH 01.09.2018
Zmluva Dohoda č. 18/21/52A/113 s DPH 22.08.2018 ÚPSVaR
Zmluva Dohoda č. 18/21/50J/36 s DPH 21.08.2018 ÚPSVaR
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/822