Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva Zmluva o prevode správy majetku obce s DPH 05.09.2018 Obec Novoť
Zmluva Dohoda č. 18/21/52A/113 s DPH 22.08.2018 ÚPSVaR
Zmluva Dohoda č. 18/21/50J/36 s DPH 21.08.2018 ÚPSVaR
Zmluva Dohoda č. 18/21/054/66 s DPH 17.08.2018 ÚPSVaR
Zmluva Zmluva o poskytnutí grantu č. 290/18-MA s DPH 09.07.2018 Nadácia Volkswagen Slovakia
Zmluva Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb s DPH 02.07.2018 Komensky s. r. o.
Zmluva Darovacia zmluva s DPH 19.06.2018 Mirutomi spol. s. r. o.
Zmluva Darovacia zmluva s DPH 06.06.2018 Mirutomi spol. s. r. o.
Zmluva Zmluva o spracovaní osobných údajov s DPH 25.05.2018 VIS, spol. s. r. o.
Zmluva 0805201801 Zmluva o využívaní dátovej siete ORANET s DPH 08.05.2018 ORANET, s. r. o.
Zmluva Darovacia zmluva s DPH 07.05.2018 Mirutomi spol. s. r. o.
Zmluva Zmluva o poskytnutí grantu s DPH 26.04.2018 Nadácia Volkswagen Slovakia
Zmluva Dodatok k zmluve o obstaraní pobytu služieb s DPH 16.04.2018 CERES Slovakia spol. s. r. o.
Zmluva Darovacia zmluva s DPH 12.04.2018 Mirutomi spol. s. r. o.
Zmluva Darovacia zmluva s DPH 05.03.2018 Mirutomi spol. s. r. o.
Zmluva Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov s DPH 01.03.2018 MPC
Zmluva Úrazové poistenie s DPH 28.02.2018 Komunálna poisťovňa
Zmluva Rámcová Kúpna zmluva s DPH 26.02.2018 Ševt a. s.
Zmluva 18/21/52A/21 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti s DPH 21.02.2018 ÚPSVaR
Zmluva Zmluva o obstaraní pobytu s DPH 16.02.2018 CERES Slovakia spol. s. r. o.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/798