Navigácia

 • III. A: Web stránka: Malá finančná akadémia s Kozmixom

  (Koz) Žiaci III.A sa v tomto školskom roku zúčastnili projektu Malá finančná akadémia s Kozmixom. Hlavným cieľom tohto projektu bolo zvýšiť finančnú gramotnosť detí. Veľmi zaujímavým spôsobom sa snaží naučiť deti rozumieť peniazom, poznať históriu obchodovania, platenia, rozumne hospodáriť s nadobudnutými financiami. Deti budovali mesto Šmoulovo. Boli rozdelení do 4 tímov, v ktorých mal každý člen nejakú funkciu a rovnocenné postavenie. Táto hra okrem rozvoja finančnej gramotnosti rozvíjala aj tímovú spoluprácu, kolektívne cítenie, spoločné rozhodovanie, argumentáciu, ponúkanie návrhov a riešení. V rámci záverečnej prezentácie pozvali do triedy žiakov zo susedných tried a predstavili  im celý  projekt.

 • Koncoročný výlet prvákov
 • DILONGOVA TRSTENÁ

  Celoslovenská súťaž v prednese spirituálnej poézie a prózy.

  Žiačky našej školy(Tereza Kozaňáková - 9.B, Dorota Šusteková - 7.A, Simona Martvoňová - 6.B a Simona Dibdiaková - 6.B) sa zúčastnili dňa 1.6.2018 na recitačnej súťaži, ktorá sa koná každoročne na počesť významného spisovateľa Rudolfa Dilonga. Aj tento rok sme boli úspešní: Simona Martvoňová získala CENU POROTY a Simona Dibdiaková pekné 3. MIESTO!

  Tento úspech nás veľmi teší, pretože do súťaže sa zapojilo veľa žiakov z celého Slovenska, takže porota to nemala ľahké. VÍŤAZKÁM GRATULUJEME!!! 

 • Školský koncoročný výlet tretiakov- Oravský hrad, Oravská priehrada
 • Plavecký výcvik tretiaci a štvrtáci

  (plu) Aj v tomto školskom roku sa naši tretiaci a štvrtáci zúčastnili základného a zdokonaľovacieho plaveckého kurzu v „Aquarelaxe Dolný Kubín“. Cieľom základného plaveckého kurzu bolo hravou činnosťou prekonať strach z vody a zvládnuť základné plavecké návyky, dýchanie do vody, lovenie predmetov z vody, splývanie na bruchu a chrbte, kraulové a znakové nohy s dýchaním do vody,  zoskok a vynorenie v malej a veľkej vode. Cieľom zdokonaľovacieho plaveckého kurzu je zdokonalenie plaveckého spôsobu kraul, znak alebo prsia, zoskok z brehu do hlbokej vody s vyplávaním a preplávaním do plytkej vody. A ako to naše deti zvládali môžete vidieť na fotkách. Do galérie Martina Plutinská: Web stránka: Plavecký výcvik tretiaci a štvrtáci boli pridané fotografie.

 • Martina Plutinská: Web stránka: DEŇ DETÍ

  Do galérie Martina Plutinská: Web stránka: DEŇ DETÍ boli pridané fotografie.

 • JÚN

  (plu) Čo nás čaká v mesiaci jún:

  • „Deň detí“  – 01.06.2018 (piatok), 1.stupeň: súťaže na stanovištiach v areáli školy, 2. stupeň „Míľa pomoci",
  • školské výlety,
  • rozlúčkový koncoročný večierok žiakov 9. ročníka v KD – 13.06.2018 (streda), od 16.00 hod. do 22.00 hod.,
  • ekovýchovný program o triedení odpadov- enviromentálna výchova, žiaci 6. ročníka- prednáška o 08.00 hod.,
  • kultúrne vystúpenie žiakov v CSS Studienka  pri príležitosti „Dňa otcov“ 19.06. 2018 o 10.00 hod -žiaci zo záujmových krúžkov,
  • pokračuje zber papiera,
  • „KARPOR“- program kariérového poradenstva a profesijnej orientácie pre žiakov 8.ročníka v spolupráci s CPPPaP Námestovo -05.06.2018 (utorok), 1.-4. vyučovacia hodina.
 • Dopravná výchova

  Do galérie Martina Plutinská: Web stránka: Dopravná výchova boli pridané fotografie.

  (plu) Dopravná výchova je súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl. Úlohou dopravnej výchovy v školách je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke – ako chodcov alebo cyklistov. Na našej škole sa realizovala na ihrisku, kde si deti mohli osvojiť základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách.

 • PREHADZOVANÁ ŽIAKOV 4.ROČNÍKA

  (jmik) V rámci nového projektu volejalovej fedrácie sa naša škola prihlásila do súťaže v prehadzovanej pre žiakov 1.stupňa.Šikovní štvrtáci ukázali svoje schopnosti a v základnej skupine porazili družstvo z Námestova a postúpili na krajské kolo v Ružomberku. Tohto kola sa zúčastnilo 6 družstiev. Hrali v dvoch skupinách, kde naši žiaci postúpili do semifinále. Tam nezaváhali a poradiili si s družstvami Trstenou   a Gbeľanmi .Krásnym 1. miestom si zaistili postup na Majstrovsvá Slovenska, ktoré sa konajú v rámci športového podujatia KALOKAGATHIA v Trnave dňa 20.6.2018. Gratulujeme!!! foto

 • KONZULTAČNÝ DEŇ

  Pozývame rodičov žiakov 8.ročníka na konzultačný deň, zameraný na oboznámenie možnosti štúdia na strednej škole v budúcom školskom roku.

 • Škola v prírode

  Do galérie Martina Plutinská: Web stránka: Škola v prírode boli pridané fotografie.

 • Škola v prírode - 3.deň

  (Koz) Dnes sme navštívili Kremnické bane - stôlňu Andrej, osviežili sme sa vo fontáne na námestí, a s animátorkami sme si užili hry i tance.

 • Vystúpenie prvákov v CSS STUDIENKA pri príležitosti DŇA MATIEK
 • Škola v prírode Kremnica 4.ročník

  (Koz) Deň druhý 29.05.2018, návšteva múzeá, galérie, Mestského hradu v Kremnici.

  (Koz) Škola v prírode Kremnica - 4.ročník, deň druhý 29.05.2018, návšteva múzeá, galérie, Mestského hradu v Kremnici.

 • Škola v prírode - Kremnica - 4.ročník

  (Koz) V priebehu tohto týždňa, od 28.5.2018-1.6.2018, sa žiaci 4.ročníkov zúčastňujú Školy v prírode - v Kremnici, v rekreačnom zariadení Toliar. Budú spoznávať krásu kremnickej prírody a históriu mesta Kremnica. Prvý deň prebiehal aj s pomocou animátoriek takto:

 • ZBER STARÉHO PAPIERA

   

   

   

  Od 15.5 do 15.6 bude prebiehať zber starého papiera, ktorý sa bude skladovať v starej škole za prítomnosti pána školníka. Papier nesmie byť mokrý, ani inak znehodnotený, musí byť zviazaný, alebo uložený v kartónovej krabici. Zbierajú sa noviny, časopisy, knihy, spisový papier, kartóny. Upovedomte o zbere aj svojich rodičov!

 • Nový zákon o ochrane osobných údajov

  25. 05. 2018 začnú platiť nové jednotné pravidlá v oblasti ochrany osobných údajov vo všetkých členských štátoch EÚ. Na Slovensku začne platiť nový zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktorý vychádza z nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

  V minulosti stačilo, keď ste pri zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ udelili podpisom súhlas pre používanie osobných údajov žiaka, zverejňovanie jeho fotografií a pod. Podľa tejto legislatívy musí byť Vaše vyjadrenie ku každej konkrétnej oblasti spracovania a poskytnutia osobných údajov Vášho dieťaťa!

  Škola ako prevádzkovateľ poverila externým výkonom Zodpovednej osoby spoločnosť Osobnyudaj.sk, s. r. o. 

  Na webovej stránke školy je zriadená schránka ,,Ochrana osobných údajov´´ na ktorej sa nachádzajú všetky potrebné informácie z danej oblasti. V prípade otázok a nejasností sa môže rodič žiaka obrátiť priamo na externú zodpovednú osobu - spoločnosť Osobnyudaj. s. r. o.

 • DÚHA - celoslovenská výtvarná súťaž

  (mich) Naši výtvarníci sa aj tento školský rok zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže "DÚHA", ktorá sa koná pod záštitou Ministerstva školstva SR v Starej Ľubovni.          FOTO 

  Výtvarné dielko Kristiána Jašicu z 2.B získalo krásne 3. miesto, výtvarná práca Lýdie Serdelovej zo 6.A získala čestné uznanie a obrázok Štefana Kormaňáka z 3.C bol vybraný na výstavu. Treba pripomenúť, že porota musela rozhodnúť z 1500 výtvarných prác, preto nás tento úspech nesmierne teší. Víťazom srdečne blahoželáme!

 • Prezentácia práce policajných psovodov

  (plu) Na našej základnej škole sme privítali dvoch psovodov s policajným psom z ORPZ Dolný Kubín- odbor služobná kynológia.. Deti 2. – 4. ročníka si pozreli ukážky ich zodpovednej a dôležitej práce. Ďakujeme za ich ochotu a čas, ktorý si pre nás našli.

 • MÁJ

  (plu) Čo nás čaká v mesiaci máj

  • „Škola v prírode“ –Kremnica, rekreačné zariadenie „Toliar“- žiaci 4. ročníka, 28.05. 2018 - 01.06.2018
  • Svetový deň mlieka“- 16. 05. 2018, „Svetový deň rodiny“- 15.05.2018, „Svetový deň hygieny rúk“- 05.05.2018- aktivity v triedach 
  • „Deň Zeme“– čistenie obce od odpadu, 02.05. 2018, II. stupeň
  • „Lesným chodníčkom“ – exkurzia po náučnom chodníku v Oravskej Lesnej – 1. ročník, máj 2018
  • Prijímacie pohovory žiakov 9. ročníka na stredné školy-14.05.2018,17.05. 2018, zápisy na stredné školy
  • Kultúrne vystúpenie ku „Dňu matiek“ v DSS, žiaci 1. ročníka a členovia Burizonu 15.05.2018
  • „Deň matiek“- kultúrny program detí pre matky v KD, 13.05. 2018 15:00 (nedeľa)
  • Beseda o závislostiach- 11.05.2018 (piatok) po 2. vyučovacej hodine, žiaci 7., 8. a 9. ročníka
  • Kurz dopravnej výchovy pre žiakov 1.- 4. ročníka- 30.05. 2018-31.05. 2018
  • Fotografovanie tried – 2.-9. ročník- 10.05.2018, 1. ročník- 11.05.2018
  • Základný a zdokonaľovací plavecký výcvik: 1.kurz (žiaci tretích ročníkov) od 14.05. do 18.05. 2018 (vrátane), 2.kurz (žiaci štvrtých ročníkov) od 21.05. do 25.05. 2018 (vrátane)
  • Exkurzia do Oravskej knižnice Antona Habovštiaka, žiaci 4. ročníka, máj 2018
  • Prezentácia práce policajných psovodov- praktické ukážky- 10.05.12018, od 09.00 hod. žiaci 2.- 4. ročníka
  • Zber papiera od 15.05.2018 do 15.06 2018
  • Obchodovanie s ľuďmi- aktivity pre žiakov 9. ročníka- 09.05.2018, od 09.00 hod.
strana: