Navigácia

Pondelok 20. 11. 2017
Počet návštev: 2298502

Vitajte na stránkach našej školy!

Prajeme príjemný deň!

Novinky

 • (Koz) Dňa 9. 11. 2017 sa naši tretiaci zúčastnili exkurzie - Návšteva Vojtaššákovej izby a jeho hrobu. Exkurziou ich sprevádzala p. Sekerášová, ktorá im porozprávala rôzne zaujímavosti zo života pána biskupa. Po návšteve pamätnej izby sa žiaci premiestnili na cintorín, kde si uctili jeho pamiatku zapálením sviečok a spoločnou modlitbou.

 • (jud)14. novembra 2017 sa v budove nového KD v Zákamennom uskutočnilo okresné kolo šachového turnaja jednotlivcov. Našu školu reprezentovali traja žiaci II. stupňa v zložení - Anton Jakubjak (8.B), Dávid Rypák (7.A) a Adam Šustek (6.B). Fotky.

  Z celkového počtu 42 hráčov, Anton skončil na 18. mieste, Dávid na 32. mieste a Adam Šustek obsadil krásne tretie miesto, čím sa zaslúžil o postup a našu školu bude ďalej reprezentovať na krajskom kole.

  Všetkým zúčastneným žiakom gratulujeme a Adamovi držíme palce v ďalšej reprezentácii.

 • Prváci vitajte medzi nami!!!Takto privítali našich najmladších žiakov ale až keď ich pasovali za riadnych žiakov našej školy. Nemali to ľahké, pretože aby vyslobodili z rúk piratov našu deviatačku, museli prejsť a splniť úlohy za ktorédostali dukáty. Pre prváčikov to bola hračka, nakoľko sú veľmi šikovní . Však pozrite si fotky

 • Deň múzeí a štátny sviatok Rakúskej republiky

  26.10.2017 – žiaci II. stupňa

  (jud)Rakúsko oslávilo vo štvrtok 26. októbra 2017 štátny sviatok Österreichischer Nationalfeiertag a Deň múzeí. V tento deň sa naši žiaci II. stupňa, pod vedením p. uč. Durčákovej, Kocúrovej, Jakubjakovej a Judiakovej, zúčastnili exkurzie do hlavného mesta -Viedne. Fotky.

  26. októbra 1955 Rakúsko získalo nezávislosť a preto je tento deň nielen vo Viedni, ale aj v celej krajine každoročne spojený s oslavami a bohatým sprievodným programom. Vybrané viedenské múzeá v tento deň ponúkajú rôzne akcie a voľný vstup vďaka čomu, sme si vybrali jedno z najväčších prírodovedeckých múzeí na svete – Naturhistorisches Museum Wien a technické múzeum – Technisches Museum Wien.

 • (plu) Čo nás čaká v mesiaci november

  • Informatická súťaž iBobor pre žiakov 3.-9. ročníka 6.11.2017- 10.11. 2017
  • KOMPAPO- testovanie žiakov 9. ročníka zo slovenského jazyka a matematiky-16. 11. 2017 (štvrtok)  o 8.00 hod.
  • Testovanie žiakov 5. ročníka zo slovenského jazyka a matematiky- 22.11. 2017 od 8.00 hod.
  • Deň ochrany životného prostredia, zameraný na separovanie odpadu, 6. 11. 2017
  • Spomíname na našich predkov- aktivity 1.st. ZŠ – viazanie kytičiek a zapálenie sviec na cintoríne
 • 18. 10. 2017

  Do galérie II. B: Web stránka: Šarkaniáda boli pridané fotografie.

 • (plu) Čo nás čaká v mesiaci október

  • 16.10.2017- Svetový deň výživy- aktivity v triedach zamerané na zdravú výživu
  • Pasovanie prvákov za žiakov školy (18. októbra 2017) po 4. vyučovacej hodine  v telocvični ZŠ
  • Slávnostné otvorenie vyhliadkovej veže- turistický pochod na Modlovku, 20.10.2017 o 8.00, žiaci 5. ročníka
  • Plenárne rodičovské združenie – 25.10.2017 (streda) o 15.00 – v telocvični ZŠ, po skončení RZ v triedach
  • Jesenné prázdniny od 30.10.2017 do 31.10.2017, začiatok vyučovania
 • (jmik) Dňa 2.10. našu školu navštívil p. biskup Štefan Sečka.V rámci programu návštevy farnosti Novoť sa v obedňajších hodinách stretol s riaditeľom školy a s učiteľmi. Poďakoval sa učiteľom za obetavú prácu a poprial veľa síl , zodpovednosti pri výchove detí a mládeže.foto

 • 27. 9. 2017

  (plu) Tretiaci našej školy spolu s pani učiteľkami v rámci učiva vlastivedy zavítali na obecný úrad. Pracovníci obecného úradu im ochotne porozprávali o práci obecného zastupiteľstva. Ukázali im priestory obecného úradu, kultúrneho domu a odpovedali na ich zvedavé otázky.Do galérie Fotky- Exkurzia tretiakov na obecnom úrade

 • 16. 9. 2017

  (plu) Gajdošská vandrovka, takto sa volá cyklus výchovných koncertov, ktoré robia TROGÁRI. Je to gajdošská, spevácka, detská folklórna skupina, ktorá sa snaží o zachovanie gajdošskej tradícií. Tieto výchovné koncerty sa tento rok robia vďaka Oravskému kultúrnemu stredisku. O slovenskej gajdošskej tradícii boli jej členovia  porozprávať aj na našej škole.Tiež nám zahrali a zaspievali sme si s nimi. Gajdy sme si nielen poobzerali, ale mali sme možnosť vyskúšať si na ne aj zahrať. FOTKY

 • (hla) Naša škola organizuje dňa 29.11. 2017 - 5. 12. 2017 poznávací zájazd do  predvianočného Londýna. Prihlásiť sa môžu žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka. Viac informácii o poznávacom zájazde si môžete pozrieť v tomto letáku: Vianocny_Londyn.pdf Žiaci sa môžu prihlásiť v škole u pani učiteľky Márie Jakubjakovej(tel. č. 0904 444 355) Posledný deň prihlásenia je 22. septembra(piatok).

 • 29. 8. 2017

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Novoť 315  oznamuje rodičom a žiakom školy, že slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční dňa 4. septembra 2017 - t.j. v pondelok po svätej omši (približne o 9.00 hodine) v kultúrnom dome.

 • Brány našej školy opúšťajú títo deviataci.

 • (zav) Divadelný súbor Lienky so svojim divadlom poézie "Išli hudci horou" opäť postúpil na Celoslovenskú prehliadku a súťaž "Hviezdoslavov Kubín"v kategórií divadiel poézie. Vo svojej hre spojil ľudovú pieseň ,  javorov husle, javorové listy a známu baladu „Išli hudci horou“Kým sa tam dostal, získal v regionálnom kole v Dolnom Kubíne 1. miesto, potom v krajskom kole Vajanského Martin opäť 1. miesto. Kde si zahrali na doskách Slovenského komorného divadla, kde hrajú profesionáli. V  dňoch 21. - 22. júna 2016 sa zúčastnil Celoštátnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe detských recitačných kolektívov a divadiel poézie, v Dolnom Kubíne. Tu ich porota pochválila za ich herecké schopnosti, prácu s piesňou a rytmom. Ďakujeme LIENKY za šírenie dobrého mena škole, dedinke Novoť a prajeme veľa úspechov (hlavne našim deviatačkám nášmu hnaciemu motoru)  v ďalšej práci. 

 • (jmik) Naším žiakom nie je ľahostajné ako trávia život v škole a jej okolí , preto pridali ruku k dielu, aby zkultúrnili okolie ihriska. Vybrali kamene, rozhrnuli hlinu, vysadili tuje. Nakoniec zasiali trávu a dielo sa im podarilo. Ďakujeme nadácií Wolksvagen za finančný príspevok, ktorý nám pomohol ku skrášleniu okolia školy  a spríjemneniu okolia, kde aktívne oddychujeme .

   

   

 • 12. 6. 2017

  (plu) Naša žiačka Terezka Žatkuliaková (3.B) pod vedením p. uč. Zavoďančíkovej so svojim výtvarným dielom v súťaži "Rodina a základné ľudské právo na život" získala ocenenie v kategórii 1-4 2. miesto. Slávnostné odovzdanie cien sa uskutočnilo v Dome Quo Vadis  v Bratislave. SRDEČNE BLAHOŽELÁME! FOTO

 • (jmik) 2.júna 2017 sa konal 22. ročník Dilongovej Trstenej - celoštátnej súťaže v umeleckej recitácii slovenskej a svetovej spirituálnej poézie a prózy.

  Našu školu reprezentovali dve žiačky: v 1.kategórii - SIMONA DIBDIAKOVÁ, žiačka 5.B triedy , v 2.kategórii - TEREZA KOZAŇÁKOVÁ, žiačka 8.B triedy, ktorá získala pekné 3. miesto. GRATULUJEME!

 • (jmik)Deň detí sme podruhýkrát prežili v duchu pomoci deťom, ktoré sa nemajú tak dobre ako my.

  ,,My sme štedro obdarovaní, preto štedro obdarujeme aj deti, ktoré nemajú toľko ako my.

  Zapojili sme sa do ADPOCIE SRDCOM a pomohli sme deťom, ktoré sú od nás vzdialené niekoľko tisíc míľ."

  Každá trieda odbehla simbolicky 1míľu , finančným príspevkom pomohli deťom, a sebe vytvorili príjemnú atmosféru  v prírode na ,,holi".  Po dobehnutí na nich čakala studená odmena- zmrzlina a najlepší boli odmenení medailou.Skupinky si našli  miesto v prírode, kde opekali, piknikovali.

 • (jmik)Každoročne na jar žiaci našej školy sa zúčatňuju zberu odpadkov a venujú sa skrášlovaniu životného prostredia v našej obci . Nebolo tomu inak aj tento rok. Dôraz sme kládli na skrášľovanie a zútulnenie okolia školy a to: vytvorením bylinovej zahrádky . slimaka a výsatbou tují a vytvorení zelenej zóny v okolí futbalového ihriska. Žiaci usilovne rozhŕňali hlinu, sadili,vytvárali bylinkový záhon, z čoho nakoniec mali radosť a obdiv i zaslúžili aj od tých žiakov, ktorí celé dopoludnie zbierali odpadky v našj obci.Vidíme, že žiakom a učiteľom záleží na skrášľovaní okolia, kde žijeme a pracujeme.                                  foto

 • (plu) Čo nás čaká v mesiaci jún

  • „Deň detí“– 1.6.2017- „Míľa pomoci“
  • Školské výlety
  • Rozlúčkový koncoročný večierok žiakov 9. ročníka v KD – 14.6.2017 (streda), od 17.30 hod. do 22.00 hod.
  • Kurz dopravnej výchovy – 26.6.2017 (pondelok) od 8.00 hod. – 1. a 2. stupeň – areál školy
  • Odovzdávanie a preberanie učebníc a triednické práce – 27.6.2017 (utorok) o 9.00 hod.
  • Ochrana života a zdravia (OŽaZ): 1.stupeň – Didaktické hry v prírode: 28.6.2017 – teoretická časť o 8.00 hod. (streda), 2
 • 31. 5. 2017

  (plu) Deti sa denne stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, cestujúci v aute alebo v autobuse. Aj v škole získavajú základné vedomosti o bezpečnom správaní  sa na cestách. Tieto vedomosti a zručnosti si deti prvého stupňa našej školy upevnili praktickou výučbou s inštruktorom na prenosnom dopravnom ihrisku. Ihrisko našej školy zaplnili semafory, dopravné značky, bicykle, kolobežky, autíčka a najmä deti, ktoré sa stali zodpovednými chodcami, cyklistami aj vodičmi autíčok. A za priestupok bola aj pokuta. Táto dopravná výchova bola pre deti zážitkom. Získane poznatky a zručnosti si určite prenesú aj do reálneho života. fotky

 • Oznamujeme, že od pondelka 22. 05. sa začína zber papiera. Môžete nosiť noviny, časopisy, kartóny, spisový papier. Papier musí byť zviazaný, alebo v kartónovej krabici. Nesmie byť mokrý a špinavý! Zberné miesto bude chodba za šatňami v starej škole každý deň od 7: 30 hod.

  Najaktívnejší žiaci budú odmenení!

 • 16. 5. 2017

  (kum) IV. C  Ako sme písali knihu boli pridané fotografie.

 • (hla)Po prvý krát kabinet AJ zorganizoval súťaž pod názvom SENTENCELAND. Najlepší žiaci z každého ročníka sa zúčastnili finálového kola. Piataci a šiestaci 26. mája a siedmaci, ôsmaci a deviataci na druhý  deň. Žiaci sa museli naučiť frázy v AJ. Frázy neboli jednoduché, preto tí čo postúpili sa pekne zapotili.  Fotky si pozrite tu. Víťazom srdečne blahoželáme. Tu je zoznam najlepších:

   

  5. ročník – Benjamín Sivčák, 5.B

  6. ročník – Sára Vlčáková, 6.B

  7. ročník – Anna Zavoďančíková, 7.A