Navigácia

Piatok 18. 1. 2019
Počet návštev: 2725076

Vitajte na stránkach našej školy!

Prajeme príjemný deň!

Novinky

 • Oznamujeme žiakom a rodičom, že zajtra, t. j. v piatok 18.01.2019 bude žiakom základnej školy udelené voľno riaditeľom školy z preventívno–bezpečnostných dôvodov. Vyučovanie bude pokračovať v pondelok 21.01.2019.

 • JANUÁR

  (plu) Čo nás čaká v mesiaci január

  • „Staviame zo snehu“– spolupráca s MŠ- žiaci prvých ročníkov a predškoláci,
  • „Čo som zažil a čo ma čaká“- výmena detí MŠ a 1. ročníka,
  • „Šalianský Maťko“- súťaž v prednese povestí okresné kolo- 29.01. 2019,
  • Verejné vyhodnotenie 1. polroka školského roka 2018/2019- 31.01. 2019 (t. j. štvrtok): 1.stupeň- 4. vyučovacia hodina v telocvični ZŠ, 2.stupeň – 5.vyučovacia hodina na chodbe NŠ, rozdanie výpisov vysvedčení,
  • Konzultačný deň 16. 01. 2019, 1. stupeň od
 • Šaliansky Maťko

  (hla) Dňa 19. 12. 2018 sa uskutočnilo školské kolo v prednese slovenských povestí "Šaliansky Maťko". Žiaci súťažili v troch kategóriách. Víťazi každej kategórie postúpili do okresného kola.

  Výsledok je nasledovný:

  1. kategória

  1. miesto: Nela Kovalčíková 3. C

  2. miesto: Žofia Antušáková 3. C

  3. miesto: Tomáš Jendrašík 2. B

  2. kategória

  1. miesto: Alžbeta Durčáková 5. A, Rebeka Mikolajčíková 5. B

  2. miesto: Romana Dibdiaková 5. B

  3. kategória

 • (olb) Fotoalbum: Prváci a Vianoce 2018

 • (jmik)Vážení rodičia, v poslednom období bol v našom okrese zaznamenaný narastajúci výskyt závažných prípadov súvisiacich s používaním internetu maloletými deťmi (najmä šírenie fotografií a videí detí s nevhodným obsahom na sociálnych sieťach, zneužívanie profilov iných detí, zosmiešňovanie, ohováranie a iné spôsoby vzájomného ubližovania si prostredníctvom internetu a podobne, čo môže byť kvalifikované ako trestný čin).

  V záujme bezpečnosti Vašich detí Vás preto žiadame o zabezpečenie zvýšeného dohľadu nad časom a spôsobom tráveným na internete.

 • Perinbaba

  (plu) Perinbaba patrí medzi najznámejšie zimné rozprávky. Za jej popularitu môže najmä rovnomenný film Juraja Jakubiska, bez ktorého by sme si Vianoce nevedeli už ani predstaviť. Rozpráva príbeh o láske komedianta Jakuba a richtárovej dcéry Alžbetky. Žiaci prvého a štvrtého ročníka navštívili Bábkové divadlo v Žiline, kde si tento príbeh mohli pozrieť. V hre okrem Perinbaby mohli vidieť aj ostatné postavy ako Zubatú, spravodlivého richtára alebo zlú macochu a jej hlúpu dcéru.

 • (plu) V podkroví Rosenfeldovho paláca v Žiline sa pre nás (štvrtákov) otvoril tajomný svet bábok. Stála expozícia nás previedla históriou Bábkového divadla Žilina, najstaršieho profesionálneho bábkového divadla na Slovensku. Zažili sme skutočný divadelný svet. Kráčali sme po chodníku plnom histórie, stretli sme rôzne typy bábok, ocitli sme sa za oponou či v tieňovom divadle, odfotili sa ako Pipi, zahrali sme sa a stali sa tak naozajstnými bábkarmi.

 • Do galérie IV. A: Web stránka: Prírodoveda hravo - vesmír boli pridané fotografie.

  (Koz) Na hodinách prírodovedy žiaci IV.A a IV.C, po prebraní tématického celku o vesmíre, vytvorili pekné projekty, ktorými prispeli k výzdobe chodby našej školy.

 • Vianočné tvorivé dielne

  (plu) Aj tento rok pani učiteľky prvého stupňa našej školy zorganizovali Vianočné tvorivé dielne v spolupráci s rodičmi a so „Zariadením pre seniorov a domovom sociálnych služieb Novoť". Spoločne si vytvárali rôzne vianočné dekorácie, piekli, zdobili...Všetkým, ktorí mali možnosť a našli si na naše deti čas, ďakujeme a prajeme požehnané Vianoce.

 • Ekoposter - slávnostné odovzdávanie cien

  ZŠ NOVOŤ - absolútny víťaz v celoslovenskej výtvarnej súťaži

  s enviromentálnym zameraním EKOPOSTER 2018 !!!

  (mich)Dňa 21. novembra 2018 sa v Trstenej uskutočnilo vyhodnotenie jubilejného 10. ročníka výtvarnej súťaže kolektívov v tvorbe plagátov o ochrane prírody a životného prostredia EKOPOSTER, do ktorej sa každoročne pod vedením p. uč. Michalidesovej úspešne zapájajú aj naši žiaci. Tento rok bol však mimoriadne úspešný! Hoci do súťaže prišli práce žiakov z celého Slovenska, neuveriteľný počet víťazov je práve z našej školy – 80 !!! Víťazné práce.pdf

 • Voda pre život - úspech v celoslovenskej literárnej súťaži

  Úspech žiačok 1. stupňa v celoslovenskej literárnej súťaži

  VODA PRE ŽIVOT – ŽIVOT PRE VODU

  (mich)Tak, ako je pre žiakov 5.- 9. roč. určená výtvarná súťaž EKOPOSTER, tak celoslovenská súťaž s názvom VODA PRE ŽIVOT – ŽIVOT PRE VODU dáva priestor žiakom prvého stupňa ZŠ. Kým v prvej súťaži majú žiaci prezentovať svoj postoj k prírode, k jej ochrane výtvarným spôsobom, žiaci ročníkov 1.- 4. majú danú problematiku spracovať literárne – napísaním básne, poviedky, rozprávky ...

  Naši najmenší sa tento rok do tejto súťaže zapojili, a to veľmi úspešne! V celoslovenskej konkurencii získali dve prvé a jedno druhé miesto! A tak 29.11. - spolu s víťazmi z Ekoposteru, si na slávnostnom vyhlásení výsledkov v Trstenej prevzali ceny z rúk poroty i dve prváčky a jedna tretiačka.

 • Vianočná pohľadnica

  Naši výtvarníci opäť úspešní !!!

  15.ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže

  VIANOČNÁ POHĽADNICA

  (mich)Každoročne sa naši žiaci pod vedením pani učiteliek na hodinách výtvarnej výchovy zapájajú do súťaže, v ktorej majú za úlohu výtvarne spracovať vianočné námety do podoby návrhu vianočnej pohľadnice.

  I tento rok naše deti vytvorili obrovskú kolekciu vianočných pohľadníc, v ktorých prezentovali svoje zručnosti a vnímanie vianočnej tematiky. Tie najkrajšie putovali z Novote do Dolného Kubína, kam poslalo svoje práce viac ako 2000 detí nielen zo Slovenska, ale i z Českej republiky, Poľska, Rumunska, Bulharska a Srbska. Víťazné práce.pdf

 • (ba) Na okresnom kole technickej olympiády v Námestove sa naši žiaci postavili na stupeň víťazov v kategórii A. O tento úspech sa zaslúžili Maroš Vojtkuliak(9.B) a Šimon Martvoň(9.B), ktorí si vďaka svojej šikovnosti vybojovali úžasné prvé miesto. Gratulujeme k víťazstvu!

 • Olympiáda AJ - školské kolo

  (hla) Opäť po roku sa na našej škole už tradične uskutočnila olympiáda z anglického jazyka. Tí najlepší zapojili svoj um a schopnosti, aby zabojovali o prvenstvo. Výsledok je nasledovný:

  Kategória A:

  1. Benjamín Sivčák 7.B - 90 bodov

  2. Matej Durčák - 7.A. - 81 bodov

  3. Lukáš Jakubjak - 6.B - 80 bodov

  Kategória B:

  1. Sára Vlčáková 8.B - 92 bodov

  2. Dorota Šusteková - 8.A. - 87 bodov

  3. Anton Jakubjak - 9.B - 82 bodov

  Do okresného kola v Námestove postupujú Benjamín Sivčák(7.B) a Sára Vlčáková(8.B). Úspešným riešiteľom gratulujeme!

 • (be) Od 12. novembra do 16. novembra prebehla (opäť po roku) na našej škole informatická súťaž iBobor. Z našej školy sa súťaže zúčastnilo 153 žiakov v štyroch kategóriách. Medzi 77 928 súťažiacimi z 979 škôl na celom Slovensku sa vôbec nestratili.

  Víťazmi vo svojom ročníku sa na našej škole stali:

  • 3. ročník: Kristián Pňakovič z III. B (1. miesto na Slovensku, predbehol 13 538 žiakov)
  • 4. ročník: Olívia Bartošová zo IV. A (2 026. miesto na Slovensku, predbehla 16 062 žiakov)
  • 5. ročník: Fr
 • DECEMBER

  (plu) Čo nás čaká v mesiaci december

  • „Mikuláš 2018“ –06.12. 2018 (štvrtok) – v priebehu vyučovania rozdajú vybraní žiaci po triedach balíčky so sladkosťami,
  • Divadelno- cirkusové predstavenie „Máša a medveď“ pre žiakov I. stupňa - 06.12. 2018 o 08:30 hod. v kultúrnom dome,
  • Vianočné tvorivé dielne v spolupráci so „Zariadením pre seniorov a domovom sociálnych služieb Novoť“ a s rodičmi, žiaci 2.-4. ročníka- 11.12. 2018 od 8:00,
  • Vianočný program v „CSS- Studienka“ 18.12.2018 o 10:00 hod.- žia
 • Dňa 20.11. sa uskutočnilo na našej škole školské kolo OLYMPIÁDY SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY. Súťažilo 15 žiakov 8. a 9. ročníka.Súťaž pozostávala z písomnej formy testu a ústnej časti zo základného i rozširujúceho učiva.Na okresnom kole nás bude reprezentovať žiačka 9.A triedy KRISTÍNA JAKUBJAKOVÁ .Úspešným riešiteľom gratulujeme!

 • Lienky získali prvé miesto na regionálnej súťaží Scénického čítania

  (zav, plu) 12.11.2018 sa v Babíne uskutočnil prvý súťažný ročník regionálnej súťaže scénického čítania. Tento rok sa súťažiace kolektívy zamerali na čítanie kníh od Márie Jančovej a Marty Hlušíkovej. Spisovateľka Marta Hlušíková bola dokonca predsedníčkou odbornej poroty a jej prítomnosť umocnila dôstojný priebeh tejto súťaže. Naše žiačky Rebeka Mikolajčíková, LuciaVojtkuliaková,Olinka Durčáková, Dorotka Šusteková, Laura Kojdiaková, Adela Vojtkuliaková, Anna Durčáková si pod vedením pani učiteľky Zavoďančíkovej, pripravili ukážku z knihy „ Stará mať rozpráva“ od Márie Jančovej pod názvom „ Keď bola stará mať malázískali krásne prvé miesto.

 • EKOPOSTER 2018

  (hla) Aj tento školský rok sa už tradične žiaci 5.- 9.ročníkov našej školy pod vedením p.uč. Michalidesovej zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže so zameraním na enviromentálnu výchovu.

  Každoročne v tejto súťaži naši žiaci doteraz získali všetky prvé a popredné miesta, či ceny poroty a osobitné ceny... Držíme palce, aby sa nám aj tento rok podarilo úspešne obstáť v silnej konkurencii výtvarných prác žiakov z celého Slovenska. Foto.

  Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 21. 11. 2018 v Trstenej. Výsledky budú uverejnené na stránke školy.

 • (kum,plu) V rámci učiva o obci sa žiaci 3. ročníka zúčastnili exkurzie v priestoroch obecného úradu v Novoti. Prednosta obecného úradu p. Jendrašík oboznámil žiakov s náplňou práce všetkých zamestnancov OÚ. Okrem zariadenia všetkých miestností OÚ ukázal žiakom aj plán obce,ako aj rôzne dokumenty z archívu napr: obecnú kroniku, v ktorej si žiaci mali možnosť pozrieť, aké osobností navštívili našu obec v minulosti napr: z úradu vlády a pod. Na záver prednosta obce, ako aj starosta obce p. František Poleta odpovedali žiakom na ich zvedavé otázky. Touto cestou im chceme poďakovať aj za ich ochotu a trpezlivosť počas exkurzie. Pani učiteľky 3. ročníka.

 • TJ OR. LESNÁ OZNAMUJE ŽE:

  Verejné korčuľovanie od 12.11.2018 do 18.11.2018

  15.11.2018 štvrtok od 17.00 hod do 19.00 hod

  17.11.2018 sobota od 15.00 hod do 17.00 hod

  18.11.2018 nedeľa od 13.00 hod do 15.00 hod

  Majstrovské zápasy tento týždeň - turnaje:

  17.11.2018 OHS „B“ - 18.30 hod Novoť - O. Veselé

  - 20.30.hod O. Lesná - Zákamenné

  Záujemcovia o prenájom ľadu, treba sa čím skôr nahlásiť, nakoľko sa

  zapĺňajú termíny .

 • „Knižnica, miesto oddychu a relaxácie“

  „Knižnica, miesto oddychu a relaxácie “

  (Flom) Tento rok naša škola získala v rámci projektu s názvom "Knižnica ,miesto oddychu a relaxácie" podporovaného Nadáciou Volkswagen Slovakia značnú finančnú čiastku na vytvorenie oddychového a relaxačného kútika. Za finančnú čiastku veľmi ďakujeme Nadácií Volkswagen Slovakia za zútulnenie našej knižnice.

  Zámerom projektu bolo

  • vytvoriť pre žiakov v priestoroch školy harmonické miesto v knižnici na relaxáciu, načerpanie nových síl a upokojenie

 • (Flom) V októbri sa naša škola zapojila do česko-slovenského projektu vyhláseného Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislave s názvom „Záložka do knihy spája školy.“

  Cieľom bolo: Nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci zo Slovenskej republiky vytvorili záložku do knihy, na ktorej ľubovoľnou technikou stvárnili tému česko-slovenského projektu Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice, a vymenili si ju so žiakmi z pridelenej partnerskej školy z Českej republiky alebo Slovenskej republiky. Výmena záložiek je využitá k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo na poznávanie jazyka, literatúry, histórie, kultúry, regionálnych zvykov či života žiakov v Českej republike a zároveň aj ako prierezová téma do Školského vzdelávacieho programu alebo ako súčasť školského projektu. Do projektu sa zapojilo celkovo 1096 škôl. Naša škola vyrobila záložky pre partnerskú školu ZŠ Bystré. Všetky deti pracovali veľmi usilovne a vytvorili neuveriteľných 267 záložiek. Tým im chcem poďakovať, za ich trpezlivosť ,vytrvalosť a originalitu. Taktiež veľká vďaka patrí pani učiteľkám a školskému klubu detí za čas, úsilie a aktívnu účasť na projekte. Záložky, ktoré poslala partnerská škola budú rozdané deťom, ktoré sa podieľali na projekte. Teším sa na ďalšiu spoluprácu.

 • Keď draka bolí hlava

  Dňa 29. 10. 2018 sa žiaci 6. – 9. ročníka zúčastnia predstavenia:

  „Keď draka bolí hlava“,

  ktoré bude premietané v Dome kultúry v Námestove.

  Odchod žiakov od školy bude o 8.00 hod.

 • NOVEMBER

  (plu) Čo nás čaká v mesiaci november

  • Informatická súťaž iBobor pre žiakov 3.-9. ročníka 12.11.2018- 16.11. 2018
  • KOMPARO- testovanie žiakov 9. ročníka zo slovenského jazyka a matematiky, 15. 11. 2018 (štvrtok) o 8.00 hod.
  • 15. 11. 2018 (štvrtok) o 8.00 hod. Testovanie žiakov 5. ročníka zo slovenského jazyka a matematiky- 21.11. 2018 (streda) od 8.00 hod.
  • Verejný rozbor výsledkov za prvý štvrťrok šk. roka 2018/2019 –23.11. 2018
  • Deň ochrany životného prostredia, zameraný na separovanie odpa
 • (kum, jan, plu) Letí, letí, všetko letí, ....šarkan letí - Žiaci 3.C a 2. A triedy si povedali, že dnes je "dobrý vietor" a tak sa vybrali a lúku púšťať šarkanov. Súťažili medzi sebou, komu vyletí najvyššie. Niektorí však pri šantení museli aj čo - to popraviť, aby im drak znova vyletel do výšky. Tejto zábave sa veľmi tešili a mnohí si sľúbili, že poobede pôjdu opäť aj so svojimi súrodencami.

 • (kum, plu) Žiaci 3. C triedy spolu s p. učiteľkou si najskôr porozprávali o potravinách, ktoré sú pre zdravie človeka prospešné a ktoré sú škodlivé. Potom si vypracovávali rôzne úlohy na
  interaktívnej tabuli. Následne si tvorili plagáty, v ktorých mali za úlohu triediť jedlá na zdravé a nezdravé. Ukladali ich do košíkov, mís alebo si tvorili tzv. " SRDCIA ZDRAVIA ." Počas tejto aktivity si pochutnávali na jablkách, hruškách, banánoch, jogurtoch, cereáliách, ktoré si priniesli.