Navigácia

Utorok 17. 7. 2018
Počet návštev: 2486527

Vitajte na stránkach našej školy!

Prajeme príjemný deň!

Novinky

 • Výtvarné súťaže - Bilancia v šk. roku 2017/18

  (mich) VÝTVARNÉ SÚŤAŽE V ŠK.R. 2017/18 – celková bilancia získaných ocenení

  CELKOVÝ POČET VÝTVARNÝCH SÚŤAŽÍ: 15

  MEDZINÁRODNÉ: 3 Medzinarodne_sutaze.pdf

  CELOSLOVENSKÉ: 6 Celoslovenske_sutaze.pdf

  REGIONÁLNE: 5 Regionalne_sutaze.pdf

  OKRESNÉ: 1 Okresne_sutaze.pdf

  CELKOVÝ POČET OCENENÍ: 45 z toho 30 celoslovenských a medzinárodných !!!

  MEDZINÁRODNÉ: 4 ( 1. miesto: 1-krát, 2. miesto: 2-krát a

  ŠPECIÁL. CENA ZA PEDAG. VEDENIE ŽIAKOV )

 • (Koz) Žiaci III.A sa v tomto školskom roku zúčastnili projektu Malá finančná akadémia s Kozmixom. Hlavným cieľom tohto projektu bolo zvýšiť finančnú gramotnosť detí. Veľmi zaujímavým spôsobom sa snaží naučiť deti rozumieť peniazom, poznať históriu obchodovania, platenia, rozumne hospodáriť s nadobudnutými financiami. Deti budovali mesto Šmoulovo. Boli rozdelení do 4 tímov, v ktorých mal každý člen nejakú funkciu a rovnocenné postavenie. Táto hra okrem rozvoja finančnej gramotnosti rozvíjala aj tímovú spoluprácu, kolektívne cítenie, spoločné rozhodovanie, argumentáciu, ponúkanie návrhov a riešení. V rámci záverečnej prezentácie pozvali do triedy žiakov zo susedných tried a predstavili im celý projekt.

 • Celoslovenská súťaž v prednese spirituálnej poézie a prózy.

  Žiačky našej školy(Tereza Kozaňáková - 9.B, Dorota Šusteková - 7.A, Simona Martvoňová - 6.B a Simona Dibdiaková - 6.B) sa zúčastnili dňa 1.6.2018 na recitačnej súťaži, ktorá sa koná každoročne na počesť významného spisovateľa Rudolfa Dilonga. Aj tento rok sme boli úspešní: Simona Martvoňová získala CENU POROTY a Simona Dibdiaková pekné 3. MIESTO!

  Tento úspech nás veľmi teší, pretože do súťaže sa zapojilo veľa žiakov z celého Slovenska, takže porota to nemala ľahké. VÍŤAZKÁM GRATULUJEME!!!

 • Plavecký výcvik tretiaci a štvrtáci

  (plu) Aj v tomto školskom roku sa naši tretiaci a štvrtáci zúčastnili základného a zdokonaľovacieho plaveckého kurzu v „Aquarelaxe Dolný Kubín“. Cieľom základného plaveckého kurzu bolo hravou činnosťou prekonať strach z vody a zvládnuť základné plavecké návyky, dýchanie do vody, lovenie predmetov z vody, splývanie na bruchu a chrbte, kraulové a znakové nohy s dýchaním do vody, zoskok a vynorenie v malej a veľkej vode. Cieľom zdokonaľovacieho plaveckého kurzu je zdokonalenie plaveckého spôsobu kraul, znak alebo prsia, zoskok z brehu do hlbokej vody s vyplávaním a preplávaním do plytkej vody. A ako to naše deti zvládali môžete vidieť na fotkách. Do galérie Martina Plutinská: Web stránka: Plavecký výcvik tretiaci a štvrtáci boli pridané fotografie.

 • JÚN

  (plu) Čo nás čaká v mesiaci jún:

  • „Deň detí“ – 01.06.2018 (piatok), 1.stupeň: súťaže na stanovištiach v areáli školy, 2. stupeň „Míľa pomoci",
  • školské výlety,
  • rozlúčkový koncoročný večierok žiakov 9. ročníka v KD – 13.06.2018 (streda), od 16.00 hod. do 22.00 hod.,
  • ekovýchovný program o triedení odpadov- enviromentálna výchova, žiaci 6. ročníka- prednáška o 08.00 hod.,
  • kultúrne vystúpenie žiakov v CSS Studienka pri príležitosti „Dňa otcov“ 19.06. 2018 o 10.00 hod -žiaci zo záujmových krúžk
 • Do galérie Martina Plutinská: Web stránka: Dopravná výchova boli pridané fotografie.

  (plu) Dopravná výchova je súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl. Úlohou dopravnej výchovy v školách je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke – ako chodcov alebo cyklistov. Na našej škole sa realizovala na ihrisku, kde si deti mohli osvojiť základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách.

 • (jmik) V rámci nového projektu volejalovej fedrácie sa naša škola prihlásila do súťaže v prehadzovanej pre žiakov 1.stupňa.Šikovní štvrtáci ukázali svoje schopnosti a v základnej skupine porazili družstvo z Námestova a postúpili na krajské kolo v Ružomberku. Tohto kola sa zúčastnilo 6 družstiev. Hrali v dvoch skupinách, kde naši žiaci postúpili do semifinále. Tam nezaváhali a poradiili si s družstvami Trstenou a Gbeľanmi .Krásnym 1. miestom si zaistili postup na Majstrovsvá Slovenska, ktoré sa konajú v rámci športového podujatia KALOKAGATHIA v Trnave dňa 20.6.2018. Gratulujeme!!! foto

 • Pozývame rodičov žiakov 8.ročníka na konzultačný deň, zameraný na oboznámenie možnosti štúdia na strednej škole v budúcom školskom roku.

 • (Koz) Dnes sme navštívili Kremnické bane - stôlňu Andrej, osviežili sme sa vo fontáne na námestí, a s animátorkami sme si užili hry i tance.

 • (Koz) Deň druhý 29.05.2018, návšteva múzeá, galérie, Mestského hradu v Kremnici.

  (Koz) Škola v prírode Kremnica - 4.ročník, deň druhý 29.05.2018, návšteva múzeá, galérie, Mestského hradu v Kremnici.

 • (Koz) V priebehu tohto týždňa, od 28.5.2018-1.6.2018, sa žiaci 4.ročníkov zúčastňujú Školy v prírode - v Kremnici, v rekreačnom zariadení Toliar. Budú spoznávať krásu kremnickej prírody a históriu mesta Kremnica. Prvý deň prebiehal aj s pomocou animátoriek takto:

 • Od 15.5 do 15.6 bude prebiehať zber starého papiera, ktorý sa bude skladovať v starej škole za prítomnosti pána školníka. Papier nesmie byť mokrý, ani inak znehodnotený, musí byť zviazaný, alebo uložený v kartónovej krabici. Zbierajú sa noviny, časopisy, knihy, spisový papier, kartóny. Upovedomte o zbere aj svojich rodičov!

 • 25. 05. 2018 začnú platiť nové jednotné pravidlá v oblasti ochrany osobných údajov vo všetkých členských štátoch EÚ. Na Slovensku začne platiť nový zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktorý vychádza z nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

  V minulosti stačilo, keď ste pri zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ udelili podpisom súhlas pre používanie osobných údajov žiaka, zverejňovanie jeho fotografií a pod. Podľa tejto legislatívy musí byť Vaše vyjadrenie ku každej konkrétnej oblasti spracovania a poskytnutia osobných údajov Vášho dieťaťa!

 • DÚHA - celoslovenská výtvarná súťaž

  (mich) Naši výtvarníci sa aj tento školský rok zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže "DÚHA", ktorá sa koná pod záštitou Ministerstva školstva SR v Starej Ľubovni. FOTO

  Výtvarné dielko Kristiána Jašicu z 2.B získalo krásne 3. miesto, výtvarná práca Lýdie Serdelovej zo 6.A získala čestné uznanie a obrázok Štefana Kormaňáka z 3.C bol vybraný na výstavu. Treba pripomenúť, že porota musela rozhodnúť z 1500 výtvarných prác, preto nás tento úspech nesmierne teší. Víťazom srdečne blahoželáme!

 • (plu) Na našej základnej škole sme privítali dvoch psovodov s policajným psom z ORPZ Dolný Kubín- odbor služobná kynológia.. Deti 2. – 4. ročníka si pozreli ukážky ich zodpovednej a dôležitej práce. Ďakujeme za ich ochotu a čas, ktorý si pre nás našli.

 • MÁJ

  (plu) Čo nás čaká v mesiaci máj

  • „Škola v prírode“ –Kremnica, rekreačné zariadenie „Toliar“- žiaci 4. ročníka, 28.05. 2018 - 01.06.2018
  • Svetový deň mlieka“- 16. 05. 2018, „Svetový deň rodiny“- 15.05.2018, „Svetový deň hygieny rúk“- 05.05.2018- aktivity v triedach
  • „Deň Zeme“– čistenie obce od odpadu, 02.05. 2018, II. stupeň
  • „Lesným chodníčkom“ – exkurzia po náučnom chodníku v Oravskej Lesnej – 1. ročník, máj 2018
  • Prijímacie pohovory žiakov 9. ročníka na stredné školy-14.05.2018,17.05. 2018,
 • Vesmír očami detí

  (mich) Výtvarná práca BARBORKY MURÍNOVEJ, žiačky 4.C, získala v regionálnom kole výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ v Dolnom Kubíne 2. miesto. Spolu s ďalšími piatimi prácami našich výtvarníkov postúpila do CELOSLOVENSKÉHO KOLA v Hurbanove (Slovenská ústredná hvezdáreň), kde získala cenu vo svojej kategórii! SRDEČNE BLAHOŽELÁME!!!

 • Koncom marca sa naši žiaci zúčastnili MR Slovenska v šachu družstiev. Turnaj sa konal v Martine, podmienkou súťaže boli 4-členné družstvá s jedným dievčaťom. Naši žiaci obsadili konečné 29. miesto zo 42. škôl. Z našich žiakov si nalepšie počínal Adam Šustek zo 6.B triedy, ktorý neprehral zo siedmich zápasov ani jeden.

 • jmik V uplynulých dňoch sa konali školské súťaže vo volejbale chlapcov a dievčat.

  Okresné kolo chlapcov sa uskutočnilo v telocvični ZŠ Slnečná Námestovo. Naši žiaci zvíťazili nad družstvami z Námestova (Slnečná a Komenského) zhodne 2:0 a prehrali so Zákamenným 1:2, no napriek tomu postúpili na regionálne kolo do Trstenej. Turnaj sa konal v telocvični gymnázia súčasne s regionálnym kolom dievčat. Novoť v prvom zápase nestačili na družstvo z Dolného Kubína a prehrali 2:0. Druhý zápas zvládli lepšie a porazili ZŠ Trstená 2:0 a obsadili konečné 2. miesto.

 • Divadelné predstavenie pre prvákov a druhákov

  J. Čapek: Rozpávky o psíčkovi a mačičke

 • Vesmír očami detí - Výtvarná súťaž

  (mich) Naša škola sa každoročne zápája do výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Do celoslovenského kola vyberie okresná porota z každej kategórie 5 prác a organizátor okresného kola ich doručí so zoznamom zúčastnených škôl do 31. marca 2018 do Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. My sme získali v okresnom kole jedno prvé miesto, dve druhé miesta a tri ďalšie práce žiakov takisto postupujú do celoslovenského kola. Postupujúce práce.

  Postupujúce práce do celoslovenského kola:

  1. miesto - Ema Mikolajčíková(1.C)

 • Orava v škole

  (vaj) Aj žiaci našej školy sa počas celého roka 2018 zapojili do regionálneho projektu „ORAVA V ŠKOLE.“ Cieľom projektu je podporiť a pomôcť našej mladej generácii viac spoznať život, zvyky, tradície našich predkov, aby tak mohli byť hrdý na to, kto sme a odkiaľ sme. Práce našich žiakov si môžete pozrieť na nasledujúcich odkazoch:

  Prezentácia: Bežný deň Oravcov - 3.B - kolektív

  Prezentácia: Predmety u mojich prastarých rodičov - 3. C - Daniel Gerek

  Prezentácia: Hry mojich starých rodičov - 3. C - Laura Antušáková

 • (zvaj) Občianske združenie V.I.A.C so sídlom v Ústí nad Priehradou je organizácia, ktorá svoju činnosť zameriava na podporu a rozvoj mládeže. Vďaka nej nás vo štvrtok 5.apríla poctili svojou návštevou členovia komunity Cenacolo. Táto komunita bola založená v roku 1983 v Taliansku. Na Slovensku je pobočka komunity jedna a nachádza sa v obci Kráľová pri Senci. Hlavným poslaním komunity je pomoc narkomanom, gamblerom, alkoholikom, bezdomovcom, ľudom bez zmyslu života, ľudom opusteným... Práve títo našli pochopenie, lásku, objatie, priateľstvo i prácu, pod ochrannými krídlami komunity Cenacolo. Chceme sa poďakovať dvom mladým mužom sa ich úprimné svedectvá, ktoré vyrozprávali žiakov 8. a 9. ročníka. Vážime si ich otvorenosť a snahu pomôcť mladým, aby sa vedeli správne rozhodnúť a nepodľahli tlaku a nástrahám dnešnej spoločnosti. Veríme, že aj toto je spôsob, ktorý ich bude inšpirovať robiť tie správne životné rozhodnutia.

 • (zvaj) Naši šikovní žiaci spolu s pani učiteľkou Vengrínovou sa postarali o takúto krásnu veľkonočnú výzdobu.

 • APRÍL

  (plu) Čo nás čaká v mesiaci apríl

  • Zápis žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2018/2019 – dňa 11.04. 2018 (streda) o 12:30, v telocvični ZŠ
  • Odoslanie prihlášok na stredné školy(žiakov 5. a 9. ročníka) - do 20. 04. 2018
  • 22.04. 2018„Deň Zeme“, čistenie obce od odpadu
  • „Apríl mesiac lesov“ – aktivity zamerané na ochranu a význam lesov
  • 07.04. 2018 „Svetový deň zdravia“, aktivity zamerané na ochranu zdravia a zdravý životný štýl
  • Triedne rodičovské združenie-25.04.2018 (streda), I. stupeň o 1