Navigácia

Mgr. Martina Florková

Školská knižnica

"Knihy sú ako zrkadlo. Vidíš

v nich len to, čo už v sebe máš.”

Christopher Paolini

 

  

 

 • Aby žiaci chodili do knižnice radi, treba im vytvoriť príjemné prostredie. Preto sme interiér knižnice zariadili tak,  aby sem žiaci mohli chodiť i na vyučovacie hodiny, besedy či iné akcie, a aby sa do knižnice radi vracali.

 

 • Školská knižnica slúži aj ako učebňa, ktorú je možné využívať počas vyučovania, ale aj v mimovyučovacom čase, pri práci krúžkov.

 

 • Knižný fond je priebežne dopĺňaný podľa finančných možnosti školy, tento rok sme získali v rámci projektu s názvom "Knižnica ,miesto oddychu a relaxácie"  podporovaného Nadáciou Volkswagen Slovakia značnú finančnú čiastku na vytvorenie oddychového a relaxačného prostredia.

     

 

 

 

      

  Výpožičný poriadok

Školskú knižnicu môže navštevovať každý žiak našej školy.
Školská knižnica slúži aj pre všetkých pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy.

Vypožičiavanie kníh je bezplatné.

Každý čitateľ je povinný vrátiť vypožičanú knihu do mesiaca od dátumu výpožičky, výpožičný čas je možné predĺžiť po vzájomnej dohode s knihovníkom.
Vypožičanú knihu si skontroluj, nedostatky nahlás knihovníkovi.
Vypožičanú knihu vráť v takom stave, v akom si si ju požičal.
Poškodenie alebo stratu knihy nahlás knihovníkovi.
Ku knihám a zariadeniu knižnice sa správaj tak, aby ešte dlho slúžila všetkým používateľom. 

 

 

Čo nás čaká v  ŠKOLSKEJ KNIŽNICI

tento školský rok 2018/2019

 • September

Čitateľ v školskej knižnici – oboznámiť sa so základnými pravidlami správania sa v knižnici a vypožičiavaním kníh. Rozdanie čitateľských preukazov. Vzbudiť záujem žiakov o knihy.

 Záložka do knihy spája školy – Téma : Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice  - vyhlásenie súťaže

 • Október

Záložka do knihy spája školy -  ukončenie projektu a zaslanie záložiek partnerskej škole. 9. ročník česko-slovenského projektu ( 1. -30. 10. 2018)

Medzinárodný deň školských knižníc (24.10. 2018 )– 14 .ročník celoslovenského projektu       „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

 • November 

 Čitateľský oriešok –prihlásenie sa do celoslovenskej  súťaže pre 2., 3., 4. ročník ..

 • December

Čitateľský oriešok – lúskanie príbehov. (pre 2., 3. 4. ročník)

Staň sa anjelom – darovanie kníh do knižnice.

 • Január

Čitateľský oriešok – ukončenie celoslovenskej čitateľskej súťaže  - odoslanie

 • Február

Čitateľský maratón – čítajme si v knižnici.

 • Marec                                      

Kráľ detských čitateľov

 • Apríl

Medzinárodný deň detskej knihy (2.4. 2019) – oboznámiť sa sa so životom a dielmi  Hansa Christiana Andersena  - prečítať a prerozprávať jeho najznámejšie príbehy.

Svetový deň kníh (23.4.2019) - Prečítaj spolužiakom z požičanej knihy .

 • Máj 

Tvoríme obal knihy – detská rozprávková ilustrácia

Burza kníh

 • Jún

Vrátenie kníh

Vyhodnotenie  celoročných aktivít

 

 

Vedúca knižnice:      Mgr. Martina Florková

Školská knižnica je otvorená  :               Piatok  12,00-14,00                                               

 

Všetky informácie o projektoch budú vyvesené na informačnej nástenke v starej budove na dolnej chodbe. V prípade akýchkoľvek otázok ma nájdete na 1. stupni - trieda 4. B 

 

 

Kontakt

Vedúca knižnice: Mgr. Martina Florková
Miestnosť: Školská knižnica
stará budova na poschodí
Otváracie hodiny : Piatok - 12.00 - 14.00