Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Ľuboš Paták Rozvrh
Riaditeľ
Vedie krúžok: Volejbalový - 7. - 9. roč. - chlapci
lubos.patak@zsnovot.edu.sk
 
 
Mgr. Mária Kobellová Rozvrh
Zástupkyňa riaditeľa školy pre II. stupeň ZŠ
Vedie krúžok: Hra na hudobný nástroj - 1. - 9. roč.
Vedie krúžok: Spevácky 1. - 9. roč.
maria.kobellova@zsnovot.edu.sk
Foto Mgr. Martina Plutinská Rozvrh
Zástupkyňa riaditeľa školy pre I. stupeň ZŠ
Triedna učiteľka: IV. C
Vedie krúžok: Varenie - pečenie - 1. - 4. roč.
martina.plutinska@zsnovot.edu.sk
 
 
Mgr. Júlia Babinská Rozvrh
Triedna učiteľka: VII. B
babinskajulia@gmail.com
 
 
Mgr. Ján Bajo Rozvrh
Triedny učiteľ: VIII. A
Vedie krúžok: Modelársky - 2. stupeň
jan.bajo@atlas.sk
 
 
Mgr. Ján Bendík Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Redakčný - 2. stupeň
jan.bendik@zsnovot.edu.sk
 
 
Mgr. Monika Borovčíková Rozvrh
Vychovávateľka
monika.borovcikova@zsnovot.edu.sk
 
 
Mgr. Daniel Dibdiak Učiteľ
Vedie krúžok: Hra na gitare
 
 
Mgr. Oľga Durčáková Rozvrh
Učiteľka
olga.durcakova@zsnovot.edu.sk
 
 
Mgr. Katarína Floreková Rozvrh
Triedna učiteľka: VI. A
Vedie krúžok: Recitačný - 2. stupeň
Vedie krúžok: Turistický - 2. stupeň
katarina.florekova@zsnovot.edu.sk
 
 
Ing. Katarína Florková Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: VI. B
Vedie krúžok: Mladý záchranár - 6. - 9. roč.
katarina.florkova@zsnovot.edu.sk
Foto Mgr. Martina Florková Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. B
martina.florkova@zsnovot.edu.sk
Foto Mgr. Justína Hladeková Rozvrh
Učiteľka
justina.hladekova@zsnovot.edu.sk
 
 
Mgr. Mária Jakubjáková Rozvrh
Učiteľka
maria.jakubjakova@zsnovot.edu.sk
 
 
Mgr. Petra Janíková Rozvrh
Triedna učiteľka: II. A
Vedie krúžok: Šikovníček - 2. roč.
petra.janikova@zsnovot.edu.sk
 
 
Mgr. Viera Jantoláková Rozvrh
Triedna učiteľka: V. B
 
 
Mgr. Marta Kocúrová Rozvrh
Triedna učiteľka: VI. B
marta.kocurova@zsnovot.edu.sk
Foto Mgr. Emília Kozaňáková Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. A
Vedie krúžok: Tanečný - 1. - 6. roč.
emilia.kozanakova@zsnovot.edu.sk
 
 
Mgr. Peter Križian Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Margita Kurňavková Rozvrh
Triedna učiteľka: III. C
margita.kurnavkova@zsnovot.edu.sk
 
 
Mgr. Stanislav Mác Rozvrh
Učiteľ
stanislav.mac@zsnovot.edu.sk
 
 
PaedDr. Janette Martvoňová Rozvrh
Triedna učiteľka: I. A
Vedie krúžok: Mladý záchranár - 4. - 5. roč.
Vedie krúžok: Mladý záchranár 1. a 4. roč.
janette.martvonova@zsnovot.edu.sk
 
 
Mgr. Mária Michalidesová Rozvrh
Triedna učiteľka: IX. B
Vedie krúžok: Výtvarný - 1. - 4. roč.
Vedie krúžok: Výtvarný - 2. stupeň
maria.michalidesova@zsnovot.edu.sk
Foto Mgr. Andrea Mikolajčíková Rozvrh
Triedna učiteľka: V. A
andrea.mikolajcikova@zsnovot.edu.sk
Foto Mgr. Jozefína Mikolajčíková Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Volejbalový - 7. - 9. roč. - dievčatá
jozefina.mikolajcikova@zsnovot.edu.sk
 
 
Mgr. Anna Murínová Rozvrh
Triedna učiteľka: II. C
anna.murinova@zsnovot.edu.sk
 
 
Mgr. Anna Olbertová Rozvrh
Triedna učiteľka: I. C
Vedie krúžok: Novoťanček (folklórny) - 1. roč.
hankaolbertova@gmail.com
 
 
Mgr. Iveta Patáková Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII. B
iveta.patakova@zsnovot.edu.sk
 
 
PaedDr. Michaela Plutinská Rozvrh
Triedna učiteľka: III. A
michaela.plutinska@zsnovot.edu.sk
 
 
Margita Polláková Rozvrh
Vychovávateľka
margita.pollakova@zsnovot.edu.sk
 
 
Mgr. Ľuboš Satina Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Katarína Smolárová Rozvrh
Triedna učiteľka: II. B
Vedie krúžok: Vševedko - 2. roč.
katarina.smolarova@zsnovot.edu.sk
 
 
Mgr. Alena Sumegová Rozvrh
Učiteľka
alena.sumegova@zsnovot.edu.sk
Foto Mgr. Zuzana Vajdiarová Rozvrh
Triedna učiteľka: IX. A
zuzana.vajdiarova@gmail.com
 
 
PaedDr. Soňa Vengrinová Rozvrh
Triedna učiteľka: VII. A
Vedie krúžok: Atletický - 2. stupeň
Vedie krúžok: Florbalový - 4. - 7. roč.
sona.vengrinova@zsnovot.edu.sk
 
 
Mgr. Martina Veselovská Rozvrh
Triedna učiteľka: III. B
Vedie krúžok: Výtvarno - kreatívny - 3., 4. roč.
martina.belicajova@zsnovot.edu.sk
 
 
Mgr. Milada Zavoďančíková Rozvrh
Triedna učiteľka: I. B
Vedie krúžok: Pohybovo - divadelný - 1. roč.
milada.zavodancikova@zsnovot.edu.sk
 
 
Simona Judiaková Asistentka učiteľa
simona.judiakova@zsnovot.edu.sk
 
 
Bc. Janka Kozaňáková Asistentka učiteľa

© aScAgenda 2019.0.1144 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.12.2018

Voľné miesta na našej škole