Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Ľuboš Paták Rozvrh
Riaditeľ
Vedie krúžok: Volejbalový - chlapci
lubos.patak@zsnovot.edu.sk
 
 
Mgr. Mária Kobellová Rozvrh
Zástupkyňa riaditeľa školy pre II. stupeň ZŠ
Vedie krúžok: Hra na hudobný nástroj
Vedie krúžok: Spevácky
maria.kobellova@zsnovot.edu.sk
Foto Mgr. Martina Plutinská Rozvrh
Zástupkyňa riaditeľa školy pre I. stupeň ZŠ
Triedna učiteľka: III. C
Vedie krúžok: Šikovné ručičky
Vedie krúžok: Varenie - pečenie
martina.plutinska@zsnovot.edu.sk
 
 
Mgr. Júlia Babinská Rozvrh
Učiteľka
babinskajulia@gmail.com
 
 
Mgr. Ján Bajo Rozvrh
Triedny učiteľ: VII. A
Vedie krúžok: Modelársky
jan.bajo@atlas.sk
 
 
Mgr. Ján Bendík Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Redakčný
jan.bendik@zsnovot.edu.sk
 
 
Mgr. Monika Borovčíková Rozvrh
Vychovávateľka
monika.borovcikova@zsnovot.edu.sk
 
 
Mgr. Daniel Dibdiak Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Oľga Durčáková Rozvrh
Učiteľka
olga.durcakova@zsnovot.edu.sk
 
 
Mgr. Katarína Floreková Rozvrh
Triedna učiteľka: V. A
Vedie krúžok: Literárno - recitačný
katarina.florekova@zsnovot.edu.sk
 
 
Ing. Katarína Florková Rozvrh
Učiteľka
katarina.florkova@zsnovot.edu.sk
 
 
Mgr. Martina Florková Rozvrh
Triedna učiteľka: III. B
 
 
Mgr. Justína Hladeková Rozvrh
Triedna učiteľka: IX. B
justina.hladekova@zsnovot.edu.sk
 
 
Mgr. Marta Chudobová Rozvrh
Triedna učiteľka: VI. B
 
 
Mgr. Mária Jakubjáková Rozvrh
Triedna učiteľka: IX. A
maria.jakubjakova@zsnovot.edu.sk
 
 
Mgr. Petra Janíková Rozvrh
Triedna učiteľka: I. A
Vedie krúžok: Šikovníček
 
 
Mgr. Viera Jantoláková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Marta Kocúrová Rozvrh
Triedna učiteľka: V. B
marta.kocurova@zsnovot.edu.sk
 
 
Margita Kovalčíková Rozvrh
Triedna učiteľka: I. C
margita.kovalcikova@zsnovot.edu.sk
Foto Mgr. Emília Kozaňáková Rozvrh
Triedna učiteľka: III. A
Vedie krúžok: Tanečný
emilia.kozanakova@zsnovot.edu.sk
 
 
Mgr. Peter Križian Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Margita Kurňavková Rozvrh
Triedna učiteľka: II. C
Vedie krúžok: Zábavníček
margita.kurnavkova@zsnovot.edu.sk
 
 
Mgr. Stanislav Mác Rozvrh
Učiteľ
stanislav.mac@zsnovot.edu.sk
 
 
PaedDr. Janette Martvoňová Učiteľka
janette.martvonova@zsnovot.edu.sk
 
 
Mgr. Mária Michalidesová Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII. B
Vedie krúžok: Výtvarný - 1. stupeň
Vedie krúžok: Výtvarný - 5 - 7. ročník
Vedie krúžok: Výtvarný - 8 - 9. ročník
maria.michalidesova@zsnovot.edu.sk
Foto Mgr. Andrea Mikolajčíková Učiteľka
andrea.mikolajcikova@zsnovot.edu.sk
Foto Mgr. Jozefína Mikolajčíková Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Volejbalový - MIDI
jozefina.mikolajcikova@zsnovot.edu.sk
 
 
Mgr. Anna Murínová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. C
anna.murinova@zsnovot.edu.sk
 
 
Mgr. Anna Olbertová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. A
hankaolbertova@gmail.com
 
 
Mgr. Iveta Patáková Rozvrh
Triedna učiteľka: VII. B
iveta.patakova@zsnovot.edu.sk
 
 
PaedDr. Michaela Plutinská Rozvrh
Triedna učiteľka: II. A
michaela.jassova@zsnovot.edu.sk
 
 
Margita Polláková Rozvrh
Učiteľka
margita.pollakova@zsnovot.edu.sk
 
 
Mgr. Ľuboš Satina Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Katarína Smolárová Rozvrh
Triedna učiteľka: I. B
Vedie krúžok: Vševedko
 
 
Mgr. Alena Sumegová Rozvrh
Učiteľka
alena.sumegova@zsnovot.edu.sk
Foto Mgr. Zuzana Vajdiarová Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII. A
 
 
PaedDr. Soňa Vengrinová Rozvrh
Triedna učiteľka: VI. A
Vedie krúžok: Atletika a športová príprava
Vedie krúžok: Florbalový - mladší žiaci
sona.vengrinova@zsnovot.edu.sk
 
 
Mgr. Emília Veselovská Rozvrh
Triedna učiteľka: II. B
 
 
Mgr. Milada Zavoďančíková Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. B
Vedie krúžok: Divadelný
milada.zavodancikova@zsnovot.edu.sk
 
 
Mgr. Michaela Janoťáková Asistentka učiteľa
 
 
Bc. Janka Kozaňáková Asistentka učiteľa

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.06.2018

Voľné miesta na našej škole