Navigácia

Zoznam tried

Názov
I. A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Janette Martvoňová
Učebňa Kmeňová učebňa I. A
I. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Milada Zavoďančíková
Učebňa Kmeňová učebňa I. B
I. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Olbertová
Učebňa Kmeňová učebňa I. C
II. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Petra Janíková
Učebňa Kmeňová učebňa II. A
II. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Smolárová
Učebňa Kmeňová učebňa II. B
Foto Foto Foto Foto Foto
II. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Murínová
Učebňa Kmeňová učebňa II. C
III. A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Michaela Plutinská
Učebňa Kmeňová učebňa III. A
III. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Veselovská
Učebňa Kmeňová učebňa III. B
III. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Margita Kurňavková
Učebňa Kmeňová učebňa III. C
IV. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Emília Kozaňáková
Učebňa Kmeňová učebňa IV. A
Foto Foto Foto Foto Foto
IV. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Florková
Učebňa Kmeňová učebňa IV. B
Foto Foto Foto Foto Foto
IV. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Plutinská
Učebňa Kmeňová učebňa IV. C
V. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Mikolajčíková
Učebňa Kmeňová učebňa V. A
V. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viera Jantoláková
Učebňa Kmeňová učebňa V. B
VI. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Floreková
Učebňa Kmeňová učebňa VI. A
VI. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marta Kocúrová
Učebňa Kmeňová učebňa VI. B
VII. A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Soňa Vengrinová
Učebňa Kmeňová učebňa VII. A
VII. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Júlia Babinská
Učebňa Kmeňová učebňa VII. B
VIII. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ján Bajo
Učebňa Kmeňová učebňa VIII. A
VIII. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Patáková
Učebňa Kmeňová učebňa VIII. B
IX. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Vajdiarová
Učebňa Kmeňová učebňa IX. A
Foto Foto Foto Foto Foto
IX. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Michalidesová
Učebňa Kmeňová učebňa IX. B

© aScAgenda 2019.0.1144 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.12.2018