Navigácia

Zoznam tried

Názov
I. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Petra Janíková
I. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Smolárová
Foto Foto Foto Foto Foto
I. C Rozvrh
Triedny učiteľ Margita Kovalčíková
II. A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Michaela Plutinská
II. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Emília Veselovská
II. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Margita Kurňavková
III. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Emília Kozaňáková
Foto Foto Foto Foto Foto
III. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Florková
Foto Foto Foto Foto Foto
III. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Plutinská
IV. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Olbertová
IV. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Milada Zavoďančíková
IV. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Murínová
V. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Floreková
V. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marta Kocúrová
VI. A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Soňa Vengrinová
VI. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marta Chudobová
VII. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ján Bajo
VII. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Patáková
VIII. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Vajdiarová
Foto Foto Foto Foto Foto
VIII. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Michalidesová
IX. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Jakubjáková
Foto Foto Foto Foto Foto
IX. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Justína Hladeková
Foto Foto Foto Foto Foto

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.06.2018