Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov   
Atletický - 2. stupeň
Florbalový - 4. - 7. roč.
Florbalový - 8. - 9. roč.
Futbalový - 1. - 4. roč.
Futbalový - 5. - 7. roč.
Futbalový - 8. - 9. roč.
Hasičský - 3. 9. roč.
Hra na gitare
Hra na hudobný nástroj - 1. - 9. roč.
Mladý záchranár - 4. - 5. roč.
Mladý záchranár - 6. - 9. roč.
Mladý záchranár 1. a 4. roč.
Modelársky - 2. stupeň
Novoťanček (folklórny) - 1. roč.
Pohybovo - divadelný - 1. roč.
Poľovnícky - 2. stupeň
Recitačný - 2. stupeň
Redakčný - 2. stupeň
Spevácky 1. - 9. roč.
Stolnotenisový - 2. stupeň
Strelecký - 2. stupeň
Šikovníček - 2. roč.
Tanečný - 1. - 6. roč.
Turistický - 2. stupeň
Varenie - pečenie - 1. - 4. roč.
Volejbalový - 5. - 6. roč. - dievčatá
Volejbalový - 7. - 9. roč. - dievčatá
Foto
Volejbalový - 7. - 9. roč. - chlapci
Vševedko - 2. roč.
Výtvarno - kreatívny - 3., 4. roč.
Výtvarný - 1. - 4. roč.
Výtvarný - 2. stupeň

© aScAgenda 2019.0.1144 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.12.2018