Navigácia

Moták

Školský časopis

Moták

Od septembra 2015 vychádza školský časopis pod vedením p. uč. Bendíka, zatiaľ vyšli tieto čísla:

Klikni, ak chceš vidieť časopis Moták číslo 53 Klikni, ak chceš vidieť časopis Moták číslo 52 Klikni, ak chceš vidieť časopis Moták číslo 51 Klikni, ak chceš vidieť časopis Moták číslo 49 Klikni, ak chceš vidieť časopis Moták číslo 48  Klikni, ak chceš vidieť časopis Moták číslo 47 Klikni, ak chceš vidieť časopis Moták číslo 46 Klikni, ak chceš vidieť časopis Moták číslo 45 Klikni, ak chceš vidieť časopis Moták číslo 44 Klikni, ak chceš vidieť časopis Moták číslo 43 

V rokoch 2009 až 2014 pod vedením p. uč. Mrekajovej a p. uč. Bendíka, vyšli tieto čísla:

Klikni, ak chceš vidieť časopis Moták číslo 42 Klikni, ak chceš vidieť časopis Moták číslo 41 Klikni, ak chceš vidieť časopis Moták číslo 40 Klikni, ak chceš vidieť časopis Moták číslo 39 Klikni, ak chceš vidieť časopis Moták číslo 38 Klikni, ak chceš vidieť časopis Moták číslo 37 Klikni, ak chceš vidieť časopis Moták číslo 36 Klikni, ak chceš vidieť časopis Moták číslo 35 Klikni, ak chceš vidieť časopis Moták číslo 34 Klikni, ak chceš vidieť časopis Moták číslo 33 Klikni, ak chceš vidieť časopis Moták číslo 32 Klikni, ak chceš vidieť časopis Moták číslo 31 Klikni, ak chceš vidieť časopis Moták číslo 30 Klikni, ak chceš vidieť časopis Moták číslo 29 Klikni, ak chceš vidieť časopis Moták číslo 28 Klikni, ak chceš vidieť časopis Moták číslo 27

V rokoch 2006 až 2009 pod vedením p. uč. Jantolákovej a p. uč. Bendíka, vyšli tieto čísla:

Klikni, ak chceš vidieť časopis Moták číslo 15 Klikni, ak chceš vidieť časopis Moták číslo 15 Klikni, ak chceš vidieť časopis Moták číslo 15 Klikni, ak chceš vidieť časopis Moták číslo 15 Klikni, ak chceš vidieť časopis Moták číslo 15 Klikni, ak chceš vidieť časopis Moták číslo 15 Klikni, ak chceš vidieť časopis Moták číslo 15 Klikni, ak chceš vidieť časopis Moták číslo 15 Klikni, ak chceš vidieť časopis Moták číslo 15 Klikni, ak chceš vidieť časopis Moták číslo 15 Klikni, ak chceš vidieť časopis Moták číslo 15 Klikni, ak chceš vidieť časopis Moták číslo 15 Klikni, ak chceš vidieť časopis Moták číslo 15