Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva Darovacia zmluva s DPH 15.12.2017 Mirutomi spol. s. r. o.
Zmluva Darovacia zmluva s DPH 12.12.2017 Mirutomi spol. s. r. o.
Zmluva Dohoda o zabezpečení podmienok na zapracovanie za účelom získania a obnovy pracovných návykov s DPH 24.11.2017 ÚPSVaR
Zmluva Darovacia zmluva - školské ovocie s DPH 09.11.2017 Mirutomi spol. s. r. o.
Faktúra od 479 - do 560/2017 Faktúry za november 2017 s DPH 01.11.2017
Zmluva 3152017 Zmluva o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách s DPH 01.11.2017 Oravská vodárenská spoločnosť
Zmluva 3142017 Zmluva o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách s DPH 01.11.2017 Oravská vodárenská spoločnosť
Zmluva Zmluvva o poskytovaní verejných služieb s DPH 26.10.2017 O2 Slovakia, s. r. o
Zmluva Kúpna zmluva č. 2371095743 s DPH 26.10.2017 O2 Slovakia, s. r. o
Zmluva Darovacia zmluva - školské ovocie s DPH 06.10.2017 Mirutomi spol. s. r. o.
Faktúra od 422 - do 478/2017 Faktúry za október 2017 s DPH 01.10.2017 01.10.2017
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Súhrnná správa o zadávaní zákaziek za III. švrťrok 2017 s DPH 01.10.2017
Zmluva Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku s DPH 25.09.2017 Ivan Skirčák - AQ PLUS
Zmluva Dohoda o zabezpečení podmienok na zapracovanie za účelom získania a obnovy pracovných návykov s DPH 25.09.2017 ÚPSVaR
Zmluva Dohoda o poskytntí finančných príspevkov na mentorované zapraxovanie s DPH 25.09.2017
Zmluva Zmluva o prevode správy majetku obce s DPH 20.09.2017 Obec Novoť
Zmluva Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku s DPH 19.09.2017 Ivan Skirčák - AQ PLUS
Zmluva Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 07.09.2017 Slovak Telekom
Zmluva od 387 - do 435/2017 Faktúry za september 2017 s DPH 01.09.2017
Zmluva Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie s DPH 31.08.2017 Komunálna poisťovňa
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/769