Navigácia

Rada rodičov

Členovia

  1. Kovalčíková Katarína - predseda
  2. Serdelová Lenka         - pokladník
  3. Buľáková Monika
  4. Mgr. Kondelová Viera
  5. Michlíková Marta
  6. Mgr. Mikolajčík Pavol
  7. Franeková Katarína

 

 Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov - čerpanie