Navigácia

Rada rodičov

Členovia

  1. Bc. Katarína Franeková   - predseda
  2. Serdelová Lenka             - pokladník
  3. Buľáková Monika
  4. Mgr. Kondelová Viera
  5. Michlíková Marta
  6. Mgr. Mikolajčík Pavol

 

 Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov - čerpanie