Navigácia

Rada školy

Členovia

 

 1. Mgr. Kondelová Viera                      – predseda   - za rodičov ZŠ
 2. Šusteková Zuzana                           - podpredseda - za obec
 3. Mgr. Mikolajčíková Jozefína           - člen - za pedagogických zamest. ZŠ
 4. Mgr. Dopaterová Monika                 - člen - za pedagogických zamest. MŠ
 5. Smolárová Mária                              - člen - za nepedagogických zamestnancov
 6. Mgr. Mikolajčík Pavol                       - člen - za rodičov ZŠ
 7. Kovalčíková Katarína                      - člen - za rodičov ZŠ
 8. Buľáková Monika                             - člen -  za rodičov MŠ
 9. Judiak Štefan                                   - člen - za obec
 10. Bulák Štefan                                     - člen - za obec
 11. Mgr. Fafaláková Mária                     - člen - za obec