Navigácia

2012/2013

Súťaže

2012/2013

 

Telesná výchova

 • cezpoľný beh – okresné kolo – Anežka Smarkoňová – 6.B – 2. miesto
 • futbal – staršie žiačky, prípravka, mladší žiaci, starší žiaci – obvodné kolo
 • florbal
  • mladšie žiačky – obvod – 1. miesto; okres – 3. miesto
  • staršie žiačky – okres – 4. miesto
  • mladší žiaci – obvod – 1. miesto; okres – 1. miesto; región – 2. miesto
  • starší žiaci – obvod – 1. miesto; okres – 1. miesto; región – 3. miesto   
 • stolný tenis – žiaci – región (Stolnotenisový zväz) – 1. miesto družstiev
 • basketbal – žiaci – obvod – 1. miesto, okres – 2. miesto
 • volejbal
  • žiaci – obvod – 1. miesto; okres – 1. miesto; región – 1. miesto; kraj – 2. miesto
  • žiačky – obvod – 1. miesto; okres – 1. miesto; región – 1. miesto; kraj – 2. miesto

 

 

Slovenský jazyk

 • Šaliansky Maťko – Róbert Judiak – 3. B – okres – 1. miesto, kraj – 2. miesto
 • Rozprávkové vretienko – okres – 1. kategória – Patrícia Kocúrová – 3. B – 3. miesto

       –  2. kategória – Ivana Zavoďančíková – 5. B – 3. miesto

 • Hviezdoslavov Kubín
  • 1. kategória – poézia: Šimon Martvoň – 3. B – 1. miesto
  • 1. kategória – próza: Róbert Judiak – 3. B – 2. miesto
  • 2. kategória – poézia: Lenka Šusteková – 5. B – 3. miesto

 

Anglický jazyk

 • olympiáda – okresné kolo – Natália Hilbrychtová – 6. C – 4. miesto

 

Matematika

 • olympiáda – okresné kolo – neúspešní riešitelia
 • pytagoriáda – okres – Matej Jakubjak – 3. B – 1. miesto

                                             – Miriam Súkeníková – 4. A – 2. miesto

                                             – Ema Godišová – 4. A – úspešný riešiteľ

 

Dejepis

 • olympiáda – okresné kolo – Martin Mikolajčík – 9. A – 2. miesto

                               – okresné kolo – Barbora Blahútová – 8. C – úspešný riešiteľ

 

Geografia

 • olympiáda – okresné kolo – neúspešní riešitelia

 

Fyzika

 • olympiáda – okresné kolo – účasť

 

Biológia

 • Poznaj a chráň - zoológia – okres – Júlia Serdelová – 8. A – úspešný riešiteľ

 

Informatika

 • iBobor – celoslovenská súťaž: 49 úspešných riešiteľov (11 žiakov v prvej desiatke)

 

Výtvarná výchova

 • Biblia očami detí – celoslovenské kolo cena poroty: Matej Jakubjak – 3. B, Matúš Oleš – 6. C, 

                                       3. miesto: Miriam Súkeníková – 4. A, Brigita Makúchová – 8. S, 

 • Vianočná pohľadnica – Brigita Makúchová – 8. S, Barbota Kytašová – 6. A

                                               2. miesto a cena za kolekciu prác

 • Európa v škole – okresné kolo – Soňa Kavalierová – 1. miesto, Brigita Makúchová – 1. miesto