Navigácia

2017/2018

Súťaže

2017/2018

1.) Tv a šport:

 • Florbal – žiačky – obvod 2. miesto, okres – 2. miesto, kraj – 2. miesto;  

mladší žiaci – obvod, okres – 1. miesto, starší žiaci – obvod – 1. miesto, okres – 1. miesto., kraj – 3. miesto.

 • Cezpoľný beh – okres – družstvo dievčatá – 3. miesto; Smarkoňová – 3. miesto
 • Prehadzovaná – žiaci 1. stupeň – okres aj kraj – 1. miesto; 

majstrovstvá Slovenska – 3. miesto

 • Vybíjaná – žiaci 1. stupeň – obvod aj okres - 2. miesto.
 • Stolný tenis – žiaci – obvod – 2. miesto (družstvá).
 • Volejbal:
 • žiaci – obvodné kolo – 1. miesto; okres – 1. miesto, región – 2. miesto,
 • žiačky – 24 hodinový maratón v Námestove 1. miesto,
 • žiačky – obvod, okres, región – 1. miesto, kraj. kolo – 3. miesto.
 • Šach – družstvá – okres – 3. miesto; Šustek – 3. miesto
 • Atletika – okresné kolo st. žiaci – skok do diaľky – M. Kytaš – 2. miesto,

1000 m – M. Bolek – 2. miesto,

hod kriket. loptou – E. Smarkoňová – 1. miesto, kraj – 3. miesto;

mlad. žiaci – okres – vrh guľou – S. Martvoňová – 3. miesto.

 • Futbal

      –    starší žiaci obvod – 2. miesto

      –    mladší žiaci obvod – 2. miesto

  • prípravka (1. stupeň) obvod – 1. miesto, okres – 2. miesto.

 

 

2.) Školský časopis MOTÁK:

 • regionálna súťaž školských časopisov Oravy.

 

3.) Slovenský jazyk:

 • Šaliansky Maťko – okresné kolo: R. Mikolajčíková – 1. miesto, S. Dibdiaková – cena poroty,
 • Rozprávkové vretienko – okres. kolo – D. Šusteková – 3. miesto,
 • Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo – 3. miesto (D. Straková), 2. miesto (R. Dibdiaková), 1. miesto (R. Mikolajčíková), cena poroty – T. Kozaňáková,
 • Olympiáda zo SJ – okres – účasť.

 

4.) Divadlo – súbor Lienky:

 • Oravské divadelné dni – 1. miesto a postup na kraj,
 • Vajanského Martin – 1. miesto a postup na celoslovenské kolo,
 • Hviezdoslavov Kubín – bronzové pásmo na celoslovenkom kole.

 

5.) Informatika:

 • i – Bobor – celoslovenská súťaž – 31 úspešných riešiteľov.

 

6.) Hudobná výchova

 • Slávik Slovenska

– okresné kolo – 1. miesto (A. Kovalčíková,), účasť na kraj. kole.

 

7.) Výtvarná výchova:

 

- medzinárodné súťaže: 1. miesto – 1 žiak; 2. miesto – 2 žiaci; 1 vystavená práca a špeciálna cena za kolekciu ilustrácií,

- - celoslovenské súťaže – 1. miesto – 9 prác; 2. miesto – 7 prác; 3. miesto – 6 prá; cena poroty – 4 práce; čestné uznanie – 1 práca,

- regionálne a okresné súťaže: 1. miesto – 5 žiakov, 2. miesto – 5 žiakov, 3. miesto – 2 žiaci,

 

 

Žiaci získali na rôznych súťažiach (3 medzinárodné, 6 celoslovenských a 6 regionálnych)

45 ocenení. Celkový počet ocenených žiakov bol 90.

 

8. )BiológiaPoznaj a chráň – okres – V. Bajčičák - úspešný riešiteľ – ;                                                                                     D. Rypák – 1. miesto, kraj – úspešný riešiteľ (6. miesto).

 

9. )Dejepisolympiáda – okres – ÚR – 2 žiaci.

 

10.) Anglický jazyk olympiáda – okres – Š. Kondela – 2. miesto,

                                     - jazyková súťaž ABC variant – okres – S. Vlčáková – 2. miesto,

 

11.) Matematika Pytagoriáda – okres – 1. miesto (D. Sekeráš a D. Bichel), ÚR – 3 žiaci,

                                  Matematická olympiáda – okres – ÚR – 1 žiak,

 

12.) Technická výchova – starší žiaci - olympiáda – okres – družstvá – 2. miesto. (M. Vojtkuliak,  Š. Martvoň).

 

13.) Geografia – ÚR – 2. žiaci; V. Bajčičák – 3. miesto, kraj – ÚR, D. Rypák – 1. miesto, kraj – ÚR (3.miesto).