Navigácia

Mgr. Daniel Dibdiak

Milí rodičia a učitelia!

Má vaše dieťa-žiak ťažkosti v učení?

Som tu pre vás!

Neváhajte ma kontaktovať!

Teším sa na stretnutie s vami.

 

 

Ako pomáham?

1. Poskytujem špeciánopedagogickú podporu žiakom (v tiede alebo mimo triedy)

so špeciálnymi výchovno vzdelávacími  potrebami. 

Sú to predovšetkým žiaci so zdravotným znevýhodnením: 

- žiaci so zdravotným postihnutím 

- žiaci s vývinovými poruchami učenia

- žiaci s poruchami aktivity a pozornosti

- žiaci chorí a zdravotne oslabení

2. Poskytujem konzultačnú a informačnú činnosť pedagogickým zamestnancom našej školy.

3. Poskytujem konzultačné a poradenské služby zákonným zástupcom detí našej školy po telefonickom dohovore. 

 

PONUKA: poradím aké vysoké nároky možno žiadať od konkrétneho dieťaťa, aby na jednej strane nebolo preťažované a na druhej strane, aby využívalo potencionál, ktorý v sebe má.

 

 

 

Kontakt

Email: daniel.dibdiak@zsnovot.edu.sk
Telefón: 0911 461377