Navigácia

Zoznam tried › Trieda VIII. A

Zoznamy žiakov: I. AI. BI. CII. AII. BII. CIII. AIII. BIII. CIV. AIV. BIV. CV. AV. BVI. AVI. BVII. AVII. BVIII. AVIII. BIX. AIX. B
Triedny učiteľ: Mgr. Ján Bajo
Učebňa: Kmeňová učebňa VIII. A
Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 14 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Stanislav Bartoš
2    Tomáš Beňuš
3    Adriána Beňušová
4    Šimon Bolek
5    Tomáš Bulvasňák
6    Juraj Bystričan
7    Rebeka Camberová
8    Jakub Durčák
9    Simona Durčáková
10    Andrea Hilbrychtová
11    Aneta Hilbrychtová
12    Adela Chudiaková
13    Daniela Kovalčíková
14    Michaela Kozáčková
15    Šimon Michlík
16    Martina Ovšáková
17    Marta Pidíková
18    Dávid Rypák
19    Miroslav Rypák
20    Bibiána Rypáková
21    Andrej Serdel
22    Andrea Sumegová
23    Dorota Šusteková
24    Sofia Šusteková
25    Jakub Zavoďančík

© aScAgenda 2019.0.1144 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.12.2018