Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Ľuboš Paták Rozvrh
Riaditeľ
Vedie krúžok: Basketbalový
Vedie krúžok: Volejbalový - chlapci
lubos.patak@zsnovot.edu.sk
 
 
Mgr. Mária Kobellová Rozvrh
Zástupkyňa riaditeľa školy pre II. stupeň ZŠ
Vedie krúžok: Hra na hudobný nástroj
Vedie krúžok: Spevácky
maria.kobellova@zsnovot.edu.sk
Mgr. Martina Plutinská Rozvrh
Zástupkyňa riaditeľa školy pre I. stupeň ZŠ
Triedna učiteľka: 3. A
Vedie krúžok: Šikovné ručičky
Vedie krúžok: Varenie - pečenie
martina.plutinska@zsnovot.edu.sk
 
 
Mgr. Ján Bajo Rozvrh
Triedny učiteľ: 9. B
Vedie krúžok: Modelársky
jan.bajo@zsnovot.edu.sk
 
 
Mgr. Ján Bendík Rozvrh
Učiteľ
jan.bendik@zsnovot.edu.sk
 
 
Mgr. Monika Borovčíková Rozvrh
Učiteľka - vychovávateľka
monika.borovcikova@zsnovot.edu.sk
 
 
Mgr. Emília Buľáková Rozvrh
Triedna učiteľka: 2. A
Vedie krúžok: Tanečný
 
 
Mgr. Katarína Floreková Rozvrh
Triedna učiteľka: 7. A
Vedie krúžok: Regiónček
Vedie krúžok: Turistický-Floreková
katarina.florekova@zsnovot.edu.sk
 
 
Ing. Katarína Florková Rozvrh
Triedna učiteľka: 7. B
Vedie krúžok: Zdravotnícky
katarina.florkova@zsnovot.edu.sk
 
 
Mgr. Justína Hladeková Rozvrh
Učiteľka
justina.hladekova@zsnovot.edu.sk
 
 
Mgr. Mária Jakubjáková Rozvrh
Triedna učiteľka: 6. A
maria.jakubjakova@zsnovot.edu.sk
 
 
Mgr. Marek Jamrich Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Viera Jantoláková Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Marta Kocúrová Rozvrh
Triedna učiteľka: 8. A
Vedie krúžok: Turistický-Mrekajová
marta.kocurova@zsnovot.edu.sk
 
 
Margita Kovalčíková Rozvrh
Triedna učiteľka: 1. C
Vedie krúžok: Škola hrou
margita.kovalcikova@zsnovot.edu.sk
 
 
Mgr. Emília Kozaňáková Rozvrh
Triedna učiteľka: 10. S
Triedna učiteľka: 8. S
Vedie krúžok: Mažoretky
emilia.kozanakova@zsnovot.edu.sk
 
 
Mgr. Margita Kurňavková Rozvrh
Triedna učiteľka: 2. C
Vedie krúžok: Múdre hlavičky
margita.kurnavkova@zsnovot.edu.sk
 
 
Mgr. Stanislav Mác Rozvrh
Učiteľ
stanislav.mac@zsnovot.edu.sk
 
 
PaedDr. Janette Martvoňová Rozvrh
Triedna učiteľka: 4. B
Vedie krúžok: Mladý záchranár
janette.martvonova@zsnovot.edu.sk
 
 
Mgr. Mária Michalidesová Rozvrh
Triedna učiteľka: 5. B
Vedie krúžok: Výtvarný - 1. stupeň
Vedie krúžok: Výtvarný - 5. - 6. ročník
Vedie krúžok: Výtvarný - 7. - 9. ročník
maria.michalidesova@zsnovot.edu.sk
Mgr. Andrea Mikolajčíková Rozvrh
Triedna učiteľka: 6. B
andrea.mikolajcikova@zsnovot.edu.sk
Mgr. Jozefína Mikolajčíková Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Volejbalový - MIDI VOLEJ MIX
Vedie krúžok: Volejbalový - prípravka MIX
jozefina.mikolajcikova@zsnovot.edu.sk
 
 
Mgr. Martina Mrekajová Rozvrh
Triedna učiteľka: 8. C
Vedie krúžok: Redakčný
martina.vernickova@zsnovot.edu.sk
 
 
Mgr. Anna Murínová Rozvrh
Triedna učiteľka: 4. A
Vedie krúžok: Angličtina hrou
anna.murinova@zsnovot.edu.sk
 
 
Mgr. Iveta Patáková Rozvrh
Triedna učiteľka: 9. A
iveta.patakova@zsnovot.edu.sk
 
 
Margita Polláková Rozvrh
Učiteľka - vychovávateľka
margita.pollakova@zsnovot.edu.sk
 
 
Mgr. Marta Prokopová Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Domáci kutil
marta.prokopova@zsnovot.edu.sk
 
 
Mgr. Veronika Prokopová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1. A
 
 
Mgr. Ľuboš Satina Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Katarína Smolárová Rozvrh
Triedna učiteľka: 2. B
 
 
Mgr. Katarína Súkeníková Rozvrh
Triedna učiteľka: 3. B
Vedie krúžok: Folklórny
katarina.sukenikova@zsnovot.edu.sk
 
 
Mgr. Alena Sumegová Rozvrh
Triedna učiteľka: 8. B
alena.sumegova@zsnovot.edu.sk
 
 
Mgr. Zuzana Vajdiarová Rozvrh
Triedna učiteľka: 5. A
 
 
PaedDr. Soňa Vengrínová Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Florbalový - dievčatá
Vedie krúžok: Florbalový - chlapci
Vedie krúžok: Florbalový - mladší žiaci
sona.vengrinova@zsnovot.edu.sk
 
 
Mgr. Milada Zavoďančíková Rozvrh
Triedna učiteľka: 1. B
Vedie krúžok: Divadelný
milada.zavodancikova@zsnovot.edu.sk
 
 
Mgr. Ľudmila Brišáková Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Mária Kondysová Asistentka učiteľa
 
 
Bc.Janka Kozaňáková Asistentka učiteľa

© aScAgenda 2015.0.899 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.11.2014

Voľné miesta na našej škole